Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: BELGIUM

Onze gedragscode

In 2013 heeft CHG-MERIDIAN een gedragscode goedgekeurd. Deze Gedragscode beschrijft de basisprincipes van onze bedrijfscultuur - niet alleen voor onze werknemers, maar ook voor onze zakelijke partners en klanten.

De gedragscode is bedoeld om oriëntatie te bieden en ongepast gedrag te voorkomen. De gedragsregels die hier worden beschreven, zijn van toepassing op alle werknemers van de CHG-MERIDIAN Group.

De concepten die in de gedragscode worden uitgelegd, verenigen al onze medewerkers, ongeacht in welk land ze werken. Ze vormen de basis van ons economisch succes en zouden ons ook in de toekomst moeten blijven leiden. We verwachten van onze zakelijke partners dat ze handelen en zaken doen volgens vergelijkbare principes.

Downloads

 • Code of Conduct - CHG-MERIDIAN - English

  pdf, 1 MB
 • Verhaltenskodex - CHG-MERIDIAN - Deutsch

  pdf, 1 MB

Ons klokkenluidersysteem

CHG-MERIDIAN verwacht van zijn werknemers en zakenpartners dat zij nalevingsovertredingen melden waarvan zij op de hoogte zijn. Contactpersonen voor dergelijke rapporten zijn onder meer directe supervisors, senior management, de Chief Compliance Officer (CCO) en een externe ombudsman.


Ons gedrag ten opzichte van elkaar wordt gekenmerkt door respect, vertrouwen en tolerantie. Daarom behandelen we alle meldingen van mogelijke schendingen als strikt vertrouwelijk. We gaan ervan uit dat ons klokkenluidersysteem op verantwoorde en integere wijze zal worden gebruikt.

Een rapport wordt niet geclassificeerd als een vertrouwensbreuk. Dergelijke rapporten zullen niet resulteren in discriminerende maatregelen tegen de meldende persoon, op voorwaarde dat hij of zij het rapport te goeder trouw heeft gemaakt met betrekking tot de juistheid van zijn of haar verklaringen. De klokkenluider blijft te allen tijde anoniem tenzij de klokkenluider uitdrukkelijk bekendmaking vooraf of na het feit toelaat.

De ombudsman van CHG-MERIDIAN is - naast de Chief Compliance Officer (CCO) - het centrale aanspreekpunt en de anonieme autoriteit met betrekking tot CHG-MERIDIAN in het klokkenluidersysteem. Het advocatenkantoor Walder Wyss in Basel (CH) is beschikbaar als neutrale ombudsman.

Non-disclosure agreement tussen CHG-MERIDIAN en de ombudsman:

 • De ombudsman behandelt alleen informatie die wordt verstrekt door klokkenluiders die hun identiteit bekendmaken aan de ombudsman.
 • De aanvankelijke verdenking en de bijbehorende feiten worden alleen geanonimiseerd doorgestuurd naar CHG-MERIDIAN.
 • Het is de ombudsman uitdrukkelijk verboden om de identiteit van de klokkenluider bekend te maken aan CHG-MERIDIAN, tenzij de klokkenluider de openbaarmaking uitdrukkelijk vooraf of achteraf expliciet toestaat.
 • De verwerking van informatie gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke vereisten voor gegevensbescherming.

Contacteer ons

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

CHG-MERIDIAN Belux NV

 • CHG-MERIDIAN Belux NV
 • Romeinstesteenweg 468 bus 21-22
 • 1853 Grimbergen
 • +32 (0) 2 705 46 00