SEARCH
REGION: BELGIUM

Krachten bundelen

IT STAAT CENTRAAL IN DE GEZONDHEIDSZORG

Om patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is de nieuwste technologie nodig, maar ook een geïntegreerd IT-netwerk. Dit vereist een geharmoniseerde inventaris van de apparatuur, een gestroomlijnd proces en een efficiënte vervanging van ongeschikte technologie.

Voorwaarde

Het bedrijf was op zoek naar nieuwe apparatuur voor de gezondheidszorg en IT-oplossingen om hun concurrentievoordeel te behouden en patiënten de beste zorg te kunnen bieden. Dit vereiste een grondige evaluatie van de huidige assets en het doorvoeren van de nodige verbeteringen. Ze wilden ook een geïntegreerd overzicht van de apparatuur en de kosten. 

Product

CHG-MERIDIAN kon een geïntegreerde financiële oplossing bieden die voldeed aan de behoeften van de klant. Niet enkel de apparatuur voor het bieden van gezondheidszorg, maar ook de IT-apparatuur werden gefinancierd door CHG-MERIDIAN. We hebben de juiste financiële structuur gepland. Hierdoor konden ze verschillende plannen combineren in lijn met veranderingen in de markt en de verschillende levenscycli van de onderscheiden producten.

Oplossing

We hebben overlegd met de zorginstelling en de ideale oplossing ontwikkeld met de nieuwste gezondheidszorgapparatuur, die voldeed aan de IT-behoeften en het onberispelijke technologiemanagement omvatte waar CHG-MERIDIAN om bekend staat. Dit alles binnen het vastgestelde budget. Samen hebben we een optimaal evenwicht gecreëerd tussen uitgaven buiten de balans en op de balans.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze Healthcare-experts

Rony Timmermans

Executive Vice President Finance BE,NL,LU,FR,ES, Vice President Finance Belux

  • CHG-MERIDIAN Belux NV
  • Romeinsesteenweg 468 bus 21-22
  • 1853 Grimbergen
  • +32 (0) 2 705 46 00