SEARCH
REGION: BELGIUM
NL
FR
EN
Informatie over gegevensbescherming CHG-MERIDIAN

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

CHG-MERIDIAN AG, vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Dr. Mathias Wagner, is de leverancier van, en dus verantwoordelijk voor het commerciële en zakelijke onlineaanbod.

VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

A. Algemene Informatie

Deze verklaring inzake gegevensbescherming (versie: GDPR 2.0 from 01.07.2021) is opgesteld door:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz- Kantoor München – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Gegevensbescherming

Wij stellen uw bezoek aan onze website zeer op prijs. CHG-MERIDIAN AG (hierna "CHG-MERIDIAN AG", "wij" of "ons") hecht veel belang aan de veiligheid van de gebruikersgegevens en de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming.

Wij informeren u graag over de wijze waarop persoonsgegevens op onze website worden verwerkt.

Met het volgende privacybeleid willen wij u laten zien hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Duitsland

E-Mail: info@chg-meridian.com 
Web: www.chg-meridian.com

Telefoon: +49 751 503-0
Fax: +49 751 503-66

Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Jürgen Mossakowski
Voorzitter van de Raad van Bestuur: Dr. Mathias Wagner
Raad van Bestuur: Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann

Handelsregister: Ulm HRB 551857

Belastingkantoor: Weingarten
Btw-identificatienummer: DE 146349520

Bevoegde rechtbank: Ravensburg
Toepasselijk recht: Wet van de Bondsrepubliek Duitsland 

Onze functionaris voor gegevensbescherming
Als u vragen heeft, kunt u als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Benjamin Hummer, e-mail: dataprotection@chg-meridian.com

Dit Privacybeleid is opgesteld door de DDSK GmbH

B. Terminologie

Voor een beter begrip hebben wij in ons privacybeleid afgezien van het maken van genderspecifiek onderscheid.  De termen die worden gebruikt, gelden voor beide geslachten, in het kader van de gelijke behandeling.

De vaktermen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, moeten worden opgevat zoals wettelijk gedefinieerd in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), zoals "persoonsgegevens" en "verwerking".

De persoonsgegevens van de gebruikers die in het kader van dit onlineaanbod worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens (bv. naam en adres van de klant), contractgegevens (bv. gebruikte diensten, naam van de verantwoordelijke persoon, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bv. websites van ons onlineaanbod, interesse in onze producten) en inhoudelijke gegevens (bv. invoer in het contactformulier).

“Gebruikers" zijn alle categorieën personen die bij de gegevensverwerking betrokken zijn. Dit zijn bijvoorbeeld onze zakenpartners, klanten, belanghebbenden en andere bezoekers van ons onlineaanbod.

Elk van de in dit Privacybeleid genoemde bedrijfsnamen of merknamen is eigendom van het desbetreffende bedrijf. De vermelding van merken en namen is louter informatief.

C. Specifieke Informatie

Geautomatiseerde gegevensverwerking (logbestanden enz.)

Onze website kan worden bezocht zonder actief persoonlijke informatie over de gebruiker te verstrekken. Bij elk bezoek aan onze website worden echter automatisch toegangsgegevens (serverlogbestanden) opgeslagen, zoals de naam van de internetprovider, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit de gebruiker ons bezoekt, de datum en duur van het bezoek en de naam van het opgevraagde bestand, en ook het IP-adres van het gebruikte apparaat (om veiligheidsredenen, zoals voor het herkennen van aanvallen op onze website) en dit gedurende 7 dagen. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op de verbetering van ons aanbod en maken het niet mogelijk conclusies te trekken over de persoon van de gebruiker. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Juridische basis voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 (1) (f) GDPR. Wij verwerken en gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden: 1. om de website te leveren, 2. om onze websites te verbeteren en 3. om fouten/storingen en het misbruik van de website te identificeren en te voorkomen. De verwerking is gebaseerd op rechtmatige belangen om de functionaliteit van de website en de foutloze, veilige werking ervan te garanderen, alsook om deze website aan te passen aan de behoeften van de gebruikers.

Gebruik van cookies (algemeen, functionaliteit, opt-out links etc.)

Wij gebruiken 'cookies' op onze website om het bezoek aan onze website aangenamer te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Het gebruik van cookies dient ons rechtmatige belang om een bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken en is gebaseerd op artikel 6 (1) (f) GDPR. Cookies zijn standaard internettechnologie die wordt gebruikt om inloggegevens en andere gebruiksinformatie op te slaan en op te halen voor alle gebruikers van een website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst. Zij stellen ons in staat gebruikersinstellingen op te slaan, onder meer om ervoor te zorgen dat onze website kan worden getoond in een formaat geschikt voor uw apparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van een browsersessie, d.w.z. bij het sluiten van de browser, gewist (bekend als "sessiecookies"). Andere cookies blijven op het apparaat van de gebruiker en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat de browser bij een volgend bezoek te herkennen (de zogeheten 'permanente cookies').

De browser kan zo worden ingesteld dat de gebruiker wordt geïnformeerd wanneer cookies worden opgeslagen en kan beslissen of hij deze in elke afzonderlijke situatie aanvaardt, onder bepaalde omstandigheden aanvaardt of in het algemeen uitsluit. Bovendien kunnen cookies met terugwerkende kracht worden verwijderd om gegevens te verwijderen die de website op uw computer heeft opgeslagen. Het deactiveren van cookies (bekend als "opting out") kan de functionaliteit van onze website in sommige aspecten beperken.

Categorieën van personen op wie de gegevens betrekking hebben: 
Bezoekers van de website, gebruikers van online diensten

Opt-out:  
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442  

Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari:
https://support.apple.com/de-de/HT201265  

Juridische basis:     
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR), rechtmatig belang (artikel 6 (1) (f) GDPR)
De relevante rechtsgrondslag wordt specifiek vermeld voor elk hulpmiddel in kwestie.

Rechtmatige belangen:              
Opslag van opt-in voorkeuren, presentatie van de website, waarborging van de functionaliteit van de website, beschikbaarstelling van de gebruikersstatus over de gehele website, herkenning voor de volgende websitebezoekers, gebruiksvriendelijk online aanbod, waarborging van de chatfunctie.

 

Webanalyse en optimalisering

Wij gebruiken tools voor webanalyse en het meten van het bereik, zodat wij de doorstroming van bezoekers naar ons online aanbod kunnen evalueren. Daartoe verzamelen wij informatie over het gedrag, de interesses of de demografie van onze gebruikers, zoals hun leeftijd, geslacht, enzovoort. Dit helpt ons te bepalen op welke tijdstippen ons online-aanbod, de functies en de inhoud ervan het meest worden bezocht of meer dan eens worden opgevraagd. Bovendien kunnen wij op basis van de verzamelde informatie nagaan of ons online-aanbod moet worden geoptimaliseerd of aangepast.

De voor dit doel verzamelde informatie wordt opgeslagen in cookies of verwerkt in soortgelijke procedures die worden gebruikt voor het meten en optimaliseren van het bereik. De in de cookies opgeslagen gegevens kunnen de bekeken inhoud, bezochte webpagina's, instellingen en de gebruikte functies en systemen omvatten. Standaardgegevens van gebruikers worden normaliter niet verwerkt voor de bovenstaande doeleinden. In dat geval worden de gegevens gewijzigd, zodat de werkelijke identiteit van de gebruiker niet bekend is bij ons, noch bij de aanbieder van de gebruikte tool. De gewijzigde gegevens worden vaak opgeslagen in gebruikersprofielen.

Categorieën van personen op wie de gegevens betrekking hebben:  
Bezoekers van de website, gebruikers van online diensten

Gegevenscategorieën:                    
Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), metadata en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen), contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's)

Doeleinden van de verwerking:
Website-analyses, bereikmeting, gebruik en beoordeling van website-interactie, lead-evaluatie

Juridische basis:                  
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR), rechtmatig belang (artikel 6 (1) (f) GDPR)

Rechtmatige belangen:              
Optimalisering en verdere ontwikkeling van de website, verhoging van de winst, klantenbinding en -werving

 

etracker

Tool:                           
etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland

Privacy:                      
https://www.etracker.com/datenschutz/

Juridische basis:             
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR)

 
WiredMinds

Tool:                           
WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Duitsland

Privacy:                    
https://wiredminds.de/datenschutz/

Opt-out-link:              
Tracering niet toestaan

Juridische basis: Toestemming:                 
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR)

 

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van online-marketing, met name met betrekking tot potentiële interesses en om de effectiviteit van onze marketingacties te meten, met als doel ons bereik en de bekendheid van ons online-aanbod voortdurend te vergroten.

Wij slaan de relevante informatie op in cookies of gebruiken vergelijkbare procedures om de effectiviteit van onze marketingacties te meten en potentiële interesses te identificeren. De in de cookies opgeslagen gegevens kunnen de bekeken inhoud, bezochte webpagina's, instellingen en de gebruikte functies en systemen omvatten. Standaardgegevens van gebruikers worden normaliter niet verwerkt voor de bovenstaande doeleinden. Als dat wel het geval is, worden de gegevens zodanig gewijzigd dat de werkelijke identiteit van de gebruiker niet bekend is bij ons, noch bij de aanbieder van de gebruikte tool. De gewijzigde gegevens worden vaak opgeslagen in gebruikersprofielen.

Indien gebruikersprofielen worden opgeslagen, kunnen de gegevens worden gebruikt, gelezen, aangevuld en uitgebreid op de server van het online-marketingproces wanneer
andere online-aanbiedingen worden bezocht die van hetzelfde online-marketingproces gebruikmaken. 

Wij kunnen het succes van onze advertenties berekenen aan de hand van geaggregeerde gegevens die ons door de aanbieder van het online-marketingproces ter beschikking worden gesteld (de zogeheten "conversiemeting"). In het kader van deze conversiemetingen kunnen wij nagaan of een marketingactie een bezoeker van ons online-aanbod ook tot een aankoop heeft doen beslissen. Deze evaluatie dient om het succes van onze online marketing te analyseren.

Categorieën van personen op wie de gegevens betrekking hebben:  
Websitebezoekers, gebruikers van online diensten, potentiële klanten, communicatiepartners, zakenpartners en contractuele partners

Gegevenscategorieën:                    
Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden), metadata en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens, contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer), contentgegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's)

Verwerkingsdoeleinden:       
Marketing (soms ook op basis van interesses en gedrag), conversiemeting, doelgroepvorming, click tracking, ontwikkeling van marketingstrategieën en verhoging van de efficiëntie van campagnes

Juridische basis:                        
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR), rechtmatig belang (artikel 6 (1) (f) GDPR)

Rechtmatige belangen:              
Optimalisatie en verdere ontwikkeling van de website, verhoging van de winst, klantenbinding en -werving

 

Google Tag Manager

Tool:                           
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacy:                    
https://policies.google.com/privacy

Opt-out-link:              
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  of https://myaccount.google.com/

Juridische basis:            
Rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR)

Rechtmatige belangen:  
Coördinatie van verschillende tools, beheer, eenvoudige afhandeling en presentatie

 

Google Analytics

Tool:                           
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacy:                      
https://policies.google.com/privacy

Opt-out-link:              
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of https://myaccount.google.com/

Juridische basis:               
Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR)

 

Google AdWords en conversiemeting

Tool:                           
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacy:                   
https://policies.google.com/privacy

Opt-out-link:              
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of https://myaccount.google.com/

Juridische basis:               
Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR)

 

Google Doubleclick

Tool:                           
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacy:                      
https://policies.google.com/privacy

Opt-out-link:              
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of https://myaccount.google.com/

Juridische basis:         
Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR)

 

LinkedIn

Tool:                           
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS

Privacy:                     
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Opt-out-link:              
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Juridische basis:               
Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR)

 

Aanwezigheid op sociale media

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en loopbaanplatformen, zodat wij informatie kunnen uitwisselen met gebruikers die daar geregistreerd zijn en hen gemakkelijk kunnen contacteren.

Soms worden gegevens van gebruikers van sociale netwerken gebruikt voor marktonderzoek en, in het verlengde daarvan, voor reclamedoeleinden. Het gebruiksgedrag van gebruikers, zoals hun opgegeven interesses, kan leiden tot het aanmaken van gebruikersprofielen die worden aangewend om advertenties aan te passen aan de interesses van de doelgroep. Daartoe worden gewoonlijk cookies opgeslagen op de apparaten van de gebruiker, waarbij het soms niet uitmaakt of u een geregistreerde gebruiker van het sociale netwerk bent.

In combinatie met het gebruik van sociale media maken wij ook gebruik van de bijbehorende messenger services om gemakkelijk met gebruikers te communiceren. Wij willen erop wijzen dat de beveiliging van sommige diensten afhankelijk kan zijn van de accountinstellingen van de gebruiker. Zelfs in het geval van end-to-endencryptie kan de dienstverlener afleiden dat de gebruiker met ons communiceert, wanneer hij dat doet, en in sommige gevallen locatiegegevens vastleggen.

Afhankelijk van waar het sociale netwerk wordt beheerd, kunnen de gebruikersgegevens buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Dit kan risico's voor gebruikers met zich meebrengen, omdat het voor hen bijvoorbeeld moeilijker is om hun rechten te doen gelden.

Categorieën van personen op wie de gegevens betrekking hebben:  
Geregistreerde gebruikers en niet-geregistreerde gebruikers van het sociale netwerk

Gegevenscategorieën:                    
Master data (bv. naam, adres), contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's), gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), metadata en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen)

Verwerkingsdoeleinden:       
Vergroten van het bereik, netwerken van gebruikers

Juridische basis:                      
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR), rechtmatig belang (artikel 6 (1) (f) GDPR)

Rechtmatige belangen:             
Interactie en communicatie op social media pagina's, verhoging van de winst, inzichten betreffende doelgroepen

 

Instagram

Tool:                          
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Privacy:                     
https://help.instagram.com/519522125107875 en https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out-link:              
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

 

Facebook

Tool:                           
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Privacy:                     https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Opt-out-link:              
https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

LinkedIn

Tool:                          
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS

Privacy:                      
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out-link:               
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

Kununu

Tool:                          
New Work SE, Dammtorstr. 30, 20354 Hamburg, Duitsland

Privacy:                     
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Opt-out-link:              
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1

 

Twitter

Tool:                          
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ierland

Privacy:                      
https://twitter.com/de/privacy

Opt-out-link:               
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options

 

Vimeo

Tool:                          
Vimeo Inc, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA

Privacy:                      
https://vimeo.com/privacy

Opt-Out-link:       
https://vimeo.com/cookie_policy

 

YouTube

Tool:                          
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacy:                      
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-link:              
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de or https://myaccount.google.com/

 

Xing

Tool:                          
New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland

Privacy:                      
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Opt-out-link:               
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1

 

Plug-ins en geïntegreerde content van derden

Wij hebben functies en content van derde aanbieders in ons online aanbod geïntegreerd. Zo kunnen bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, knoppen of bijdragen (hierna "content" genoemd) worden geïntegreerd.

Om de bezoekers van ons online-aanbod content te kunnen tonen, verwerkt de betreffende derde aanbieder het IP-adres van de gebruiker, onder andere om de content naar de browser door te sturen en weer te geven. Het is niet mogelijk content van derden te integreren zonder dat deze verwerking plaatsvindt.

Soms wordt aanvullende informatie verzameld via 'pixel tags' of web beacons waarmee de derde aanbieder informatie ontvangt over het gebruik van de content of het bezoekersverkeer naar ons online aanbod, technische informatie over de browser of het besturingssysteem van de gebruiker, de bezoektijd of verwijzende websites. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat deze gegevens automatisch worden doorgegeven, met als doel de persoonlijke gegevens van de bezoekers van ons online-aanbod te beschermen. Deze gegevens worden alleen overgedragen als de bezoeker de knoppen gebruikt of op de content van derden klikt.

Categorieën van personen op wie de gegevens betrekking hebben:  
Gebruikers van plug-ins of content van derden

Gegevenscategorieën:                    
Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden), metadata en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen) contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer), stamgegevens (bv. naam, adres)

Verwerkingsdoeleinden:       
Vormgeving van ons online aanbod, vergroting van het bereik van advertenties op sociale media, delen van bijdragen en content, op interesses gebaseerde en gedragsgerichte marketing, cross-device tracking

Juridische basis: Toestemming (artikel 6, lid 1)                          
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR)

 

Facebook sociale plugins

Tool:                          
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Privacy:                      
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Opt-out-link:              
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Juridische basis: 
Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR)

 

Google Maps

Tool:                          
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy:                      
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-link:              
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  or https://myaccount.google.com/

Juridische basis:                 
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR)

 

LinkedIn plug-ins

Tool:                          
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS

Privacy:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy                    

Opt-out-link:              
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Juridische basis:                     
Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR)

 

Spotify music player widget

Tool:                          
Spotify AB, Regeringsgatan 19, Stockholm 111 53, Zweden

Privacy:                      
https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/

Opt-out-link:            
https://www.spotify.com/de/legal/cookies-policy/

Juridische basis:                     
Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR)

 

Twitter plug-ins en knoppen

Tool:                          
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ierland

Privacy:                      
https://twitter.com/de/privacy

Opt-out-link:              
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options

Juridische basis:                     
Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR)

 

YouTube

Tool:                          
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Privacy:                      
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-link:              
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  of https://myaccount.google.com/

Juridische basis:                     
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR)

 

Xing plug-ins en knoppen

Tool:                          
New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland

Privacy:                      
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Opt-out-link:              
https://nats.xing.com/optout.html?popup=1

Juridische basis:                      
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR)

 

Vimeo

Tool:                          
Vimeo Inc, 555 West 18th Street New York, New York 10011, VS

Privacy:                      
https://vimeo.com/privacy

Opt-out-link:            
https://vimeo.com/cookie_policy

Juridische basis:                     
Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR)

 

Online conferenties en vergaderingen

Wij maken gebruik van de mogelijkheid om online conferenties en vergaderingen te houden. Daartoe maken wij gebruik van het aanbod van andere zorgvuldig geselecteerde aanbieders.

Bij het daadwerkelijk gebruik van een dergelijk aanbod worden gegevens over de deelnemers aan de communicatie verwerkt en opgeslagen op de servers van de gebruikte diensten van derden, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het communicatieproces. Daarnaast kunnen ook gebruiksgegevens en metagegevens worden verwerkt.

Categorieën van personen op wie de gegevens betrekking hebben:  
Deelnemers aan het betreffende online aanbod (conferentie, vergadering, webinar)

Gegevenscategorieën:                    
Master data (bv. naam, adres), contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's), metadata en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen)

Verwerkingsdoeleinden:       
Verwerking van aanvragen, verhoging van de efficiëntie, bevordering van de samenwerking tussen bedrijven of locaties

Juridische basis:                        
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR)

 

TeamViewer

Tool:                           
TeamViewer Germany GmbH, Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen, Duitsland

Privacy:                      
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/

Juridische basis:                 
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR)

 

Ons contacteren

Op ons online aanbod bieden wij de mogelijkheid om rechtstreeks contact met ons op te nemen of om via verschillende contactmogelijkheden informatie aan te vragen.

Wanneer contact wordt opgenomen, verwerken wij de gegevens van de persoon die de vraag stelt, voor zover dit noodzakelijk is voor de beantwoording of afhandeling van zijn vraag. De verwerkte gegevens kunnen variëren naargelang de wijze waarop contact met ons wordt opgenomen.

Wij willen erop wijzen dat e-mails tijdens de verzending ongeoorloofd en ongemerkt kunnen worden gelezen of gewijzigd. Bovendien willen wij erop wijzen dat wij software gebruiken om ongewenste e-mails te filteren (spamfilter). De spamfilter kan e-mails weigeren als deze op grond van bepaalde kenmerken ten onrechte als spam zijn aangemerkt.

Categorieën van personen op wie de gegevens betrekking hebben:  
Personen die een aanvraag indienen

Gegevenscategorieën:                    
Master data (bv. naam, adres), contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer), content data (bv. tekstinvoer, foto's, video's), metadata en communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen), gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden)

Verwerkingsdoeleinden:       
Verwerking van verzoeken

Juridische basis:                        
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR), uitvoering van het contract (artikel 6 (1) (b) GDPR)

Nieuwsbrief en massacommunicatie (inclusief tracking)

Op ons online aanbod hebben gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op onze nieuwsbrief. Wij sturen alleen nieuwsbrieven aan ontvangers die hebben ingestemd met het ontvangen van de nieuwsbrief, en in het kader van wettelijke bepalingen.

Om zich te abonneren op onze nieuwsbrief moet een e-mailadres worden opgegeven. Indien van toepassing, verzamelen wij extra gegevens, zoals uw naam om een persoonlijke groet in onze nieuwsbrief op te nemen. 

Onze nieuwsbrief wordt pas verzonden nadat de 'double opt-in procedure' volledig is doorlopen. Als bezoekers van ons online aanbod besluiten om onze nieuwsbrief te ontvangen, ontvangen zij een bevestigingsmail die dient om de frauduleuze invoer van verkeerde e-mailadressen te voorkomen en om te voorkomen dat een enkele, mogelijk toevallige, klik ertoe leidt dat de nieuwsbrief wordt verzonden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde met toekomstige werking worden beëindigd. Aan het einde van elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden (opt-out).

Bovendien zijn wij verplicht te bewijzen dat onze abonnees de nieuwsbrief daadwerkelijk willen ontvangen. Daartoe verzamelen en bewaren wij hun IP-adres, samen met het tijdstip van inschrijving en uitschrijving. 

Onze nieuwsbrieven zijn zo opgezet dat wij bevindingen kunnen verkrijgen over verbeteringen, doelgroepen of het leesgedrag van onze abonnees. Dit kunnen wij doen dankzij een 'web beacon' of tracking pixel die reageert op interacties met de nieuwsbrief, zoals kijken of er op links wordt geklikt, of de nieuwsbrief überhaupt wordt geopend, of op welk tijdstip de nieuwsbrief wordt gelezen. Wij kunnen deze informatie koppelen aan individuele abonnees. 

Categorieën van betrokkenen:    
Abonnees op de nieuwsbrief

Gegevenscategorieën:    
Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), metagegevens en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden)

Doeleinden van de verwerking:    
Marketing, verhoging van de klantenbinding en nieuwe klantenwerving, analyse en evaluatie van het succes van de campagnes

Rechtsgrondslagen:     
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR)

 

Microsoft Dynamics Marketing

Hulpmiddel:        
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS

Privacy:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

 

Verstrekking Whitepaper

Op ons online aanbod hebben bezoekers de mogelijkheid om Whitepaper aan te vragen, zodat wij hen kunnen voorzien van recente of relevante informatie.
Wij verzamelen persoonsgegevens via een formulier en stellen de verstrekking van onze gratis diensten afhankelijk van de inschrijving op onze nieuwsbrief. In dit geval wordt toestemming verkregen via een dubbele opt-in procedure, zowel voor de verwerking van gebruikersgegevens voor de verspreiding van de Whitepaper als voor het abonnement op onze mailings, die elk afzonderlijk vrij intrekbaar zijn.

Categorieën van betrokkenen:    
Geïnteresseerden die specifiek om ons informatiemateriaal vragen

Gegevenscategorieën:    
IP-adres, formuliergegevens (adresvorm, naam, e-mailadres, telefoonnummer

Doeleinden van de verwerking:    
Marketing, acquisitie van nieuwe klanten, omzetverhoging

Rechtsgrondslagen:     
Toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR)


Microsoft Dynamics Marketing


Hulpmiddel:        
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS

Privacy:     
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

 

Gegevensoverdracht

Wij zijn een wereldwijd opererende onderneming met hoofdkantoor in Duitsland. Gegevens van bezoekers van ons online aanbod worden opgeslagen in onze centrale klantendatabase in Duitsland, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, en worden binnen de groep verwerkt voor interne administratieve doeleinden. Ze worden niet verwerkt voor andere dan administratieve doeleinden.

Juridische basis:                          
Rechtmatige belangen (artikel 6 (1) (f) GDPR )

Rechtmatige belangen:              
"Small-group exemption", centraal beheer en administratie binnen de onderneming om gebruik te maken van synergie-effecten, kostenbesparingen, verhoogde efficiëntie.

Het kan voor ons noodzakelijk zijn om persoonsgegevens bekend te maken voor de uitvoering van contracten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien de in dit verband noodzakelijke gegevens niet aan ons worden verstrekt, kan het zijn dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Het kan voor ons ook noodzakelijk zijn om dienstverleners in te schakelen voor het verlenen van onze service of het aanbieden van ons online aanbod. Aangezien niet kan worden uitgesloten dat deze dienstverleners persoonsgegevens ontvangen van de bezoekers van ons online aanbod, vindt hun opdracht altijd plaats in overeenstemming met de GDPR. Wij maken gebruik van de volgende dienstverleners voor de levering van ons online aanbod:

 

Magnolia

Tool:                           
Magnolia International Ltd., Oslo Str. 2, 4142 Münchenstein, Zwitserland.

Privacy:                      
https://www.magnolia-cms.com/de_DE/legal/privacy.html

 

Indevis

Tool:                          
indevis IT-Consulting and Solutions GmbH, Irschenhauser Straße 10, 81379 München

Privacy:                      
https://indevis.de/datenschutz

 

Cookiebot

Tool:                           
Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark

Privacy:                      
https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

 

Wij geven gegevens door aan landen buiten de EER (bekend als "derde landen"). Dit gebeurt omwille van de bovenvermelde doeleinden ( overdracht binnen de groep en/of aan andere ontvangers). Deze overdracht vindt alleen plaats om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen, of op basis van de toestemming die de betrokkene daarvoor heeft gegeven. Bovendien vindt de overdracht alleen plaats met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder met inachtneming van Art. 44 et seq. GDPR, bijvoorbeeld op basis van adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of andere passende waarborgen (bv. standaardclausules voor gegevensbescherming, enz.).

 

Bewaartermijn

In principe bewaren wij de gegevens van bezoekers van ons online aanbod zo lang als nodig is voor het verlenen van onze dienst of voor zover de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt, of een andere wetgever dat bepaalt in wetten en verordeningen waaraan wij zijn onderworpen. In alle andere gevallen wissen wij persoonsgegevens zodra het doel is bereikt, met uitzondering van gegevens die wij moeten blijven bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. indien bewaartermijnen op grond van belastingwetgeving en handelsrecht ons verplichten documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Juridische basis:

De doorslaggevende juridische grondslagen komen in de eerste plaats voort uit de GDPR. Ze worden aangevuld door nationale wetten van lidstaten en kunnen, indien van toepassing, naast of in aanvulling op de GDPR worden toegepast.

Toestemming:                                            
Artikel 6 (1) (a) GDPR dient als juridische basis voor verwerkingsprocedures waarvoor wij toestemming hebben gevraagd voor een specifiek verwerkingsdoeleinde.

Uitvoering van een contract:                
Artikel 6 (1) (b) dient als juridische basis voor de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene contractpartij is of voor het nemen van stappen voorafgaand aan het sluiten van een contract, op verzoek van de betrokkene.

Wettelijke verplichting:                               
Artikel 6, lid 1, onder c), GDPR dient als juridische basis voor verwerking die nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vitale belangen:                                   
Artikel 6, lid 1, onder d), GDPR dient als juridische basis indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon.

Algemeen belang:                                  
Artikel 6, lid 1, onder e), GDPR dient als juridische basis voor verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van openbare macht die aan de verwerkingsverantwoordelijke wordt overgedragen.

Rechtmatig belang:                           
Artikel 6, lid 1, onder f), GDPR dient als juridische basis voor verwerking die noodzakelijk is voor de behartiging van de rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde, mits dit niet zwaarder weegt dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die vereisen dat de persoonsgegevens worden beschermd, met name indien de betrokkene een kind is.

 

Rechten van de betrokkene

Recht op toegang:                                
Op grond van artikel 15 GDPR hebben betrokkenen het recht om bevestiging te vragen over de vraag of wij gegevens over hen verwerken. Zij kunnen verzoeken om toegang tot hun gegevens, samen met de aanvullende informatie die wordt genoemd in artikel 15 (1) GDPR en een kopie van hun gegevens.

Recht op rectificatie:                        
Op grond van artikel 16 GDPR hebben betrokkenen het recht om te verzoeken dat gegevens die op hen betrekking hebben en die wij verwerken, worden gerectificeerd of aangevuld.

Recht op wissen:                               
Op grond van artikel 17 GDPR hebben betrokkenen het recht om te verzoeken dat gegevens die op hen betrekking hebben onverwijld worden gewist. Als alternatief kunnen zij verzoeken dat wij de verwerking van hun gegevens beperken, ingevolge artikel 18 GDPR.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:                   
Op grond van artikel 20 GDPR hebben betrokkenen het recht om te verzoeken dat gegevens die door hen aan ons ter beschikking zijn gesteld, worden verstrekt en overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op het indienen van een klacht:               
Daarnaast hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij de voor hen verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, op grond van artikel 77 GDPR.

Recht op bezwaar:                                  
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van rechtmatige belangen overeenkomstig artikel 6 (1) (1) (f) GDPR, hebben betrokkenen op grond van artikel 21 GDPR het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, mits er redenen zijn die voortvloeien uit hun bijzondere situatie of het bezwaar betrekking heeft op directe reclame. In het laatste geval hebben de betrokkenen een algemeen recht van verzet dat door ons in werking moet worden gesteld zonder dat een bijzondere situatie wordt vermeld.
 

Intrekking van toestemming

Sommige gegevensverwerkingsprocedures kunnen alleen worden uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Eenmaal verleende toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat het een informele nota of een e-mail te sturen naar datenschutz@chg-meridian.com. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Wij implementeren contractuele, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met state-of-the-art technologie om te zorgen voor naleving van de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om de gegevens die wij verwerken te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen.

De veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server. Hiervoor wordt een 256-bit-SSL (AES 256) versleutelingstechnologie gebruikt. Dit omvat ook uw IP-adres.

In deze context worden uw persoonsgegevens beschermd in het kader van de volgende punten (uittreksel):

Handhaving van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens
Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens die op onze systemen zijn opgeslagen te waarborgen, hebben wij verschillende maatregelen genomen om de fysieke toegang, de elektronische toegang en de interne toegang te controleren.
Handhaving van de integriteit van uw persoonsgegevens
Om de integriteit van uw persoonsgegevens die in onze systemen zijn opgeslagen te waarborgen, hebben wij diverse maatregelen getroffen om de overdracht en invoer van gegevens te controleren.
Handhaving van de beschikbaarheid van uw persoonsgegevens
Om de integriteit van uw persoonsgegevens die in onze systemen zijn opgeslagen te handhaven, hebben wij diverse maatregelen genomen om de orde en beschikbaarheid te controleren.
De geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Ondanks deze maatregelen kunnen wij de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar onze onlinedienst niet garanderen vanwege de onveilige aard van het internet. Om deze reden is elke gegevensoverdracht van u naar onze online service op uw eigen risico.

Externe koppelingen

Onze website bevat links naar online aanbiedingen van andere aanbieders. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de inhoud van de online-aanbiedingen waarnaar wordt doorgelinkt en op de vraag of hun aanbieders zich houden aan de bepalingen inzake gegevensbescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze informatie over gegevensbescherming, met inachtneming van de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, te wijzigen, indien wijzigingen worden aangebracht in ons online aanbod om dit in overeenstemming te brengen met de wettelijke vereisten.

Meer informatie over gegevensbescherming met etracker vindt u hier.

 

Gebruik van web beacons van METIS

Wij gebruiken web beacon technologie van VG Wort (METIS System). Web beacons worden in de wetgeving inzake gegevensbescherming als onschadelijk beschouwd. De METIS web beacons worden gebruikt om de bezoekersaantallen van verschillende subpagina's van onze website bij te houden.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-beheerders en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie voor Google verwerken.

 

Het opslaan van cookies voorkomen

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daartoe geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling

Indien u niet wilt dat Google gegevens van uw browser ontvangt wanneer u deze pagina's bezoekt, kunt u hier de link vinden naar de opt-out oplossing voor Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Deze plug-in voorkomt dat de browser de Analytics-code opvraagt, zodat Google geen gegevens ontvangt wanneer de pagina wordt opgeroepen. De plug-in is alleen beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Volgens Google blokkeert de browser het Google Analytics-script na installatie. Ga voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .

 

Google Analytics deactiveren 

Bewaartermijn

Wij hebben Google Analytics data-opslag-instellingen gebruikt om te bepalen hoelang gegevens worden opgeslagen voordat ze automatisch worden verwijderd van de Analytics-servers. Wij hebben gekozen voor de volgende opslagperiode: 38 maanden

IP-anonimisering

Wij willen u erop wijzen dat op deze website de code "gat.anonymizeIp" is toegevoegd, om een anonieme registratie van IP-adressen te garanderen (zgn. IP-masking). Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden.

Demografie

Deze website maakt gebruik van de functie Demographics van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig uit interesse-gerelateerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze informatie kan niet worden toegewezen aan een specifiek individu. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of in het algemeen verbieden dat Google Analytics uw gegevens verzamelt, zoals beschreven onder "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

 

Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken Google Maps voor de weergave van kaarten en het maken van routekaarten. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door gebruik te maken van dit online aanbod gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens en van de gegevens die u zelf invoert (inclusief het IP-adres) door Google, een van haar vertegenwoordigers of een derde partij. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder de volgende link:

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Uitgebreide details over transparantie en keuzemogelijkheden, alsook de voorschriften inzake gegevensbescherming zijn te vinden in het gegevensbeschermingscentrum van google.de: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1


Gebruik van Google Ads (voorheen AdWords)

Op onze website maken wij gebruik van Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Ads plaatst een cookie op uw computer ("conversiecookie") als u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze site bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze site. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet via de websites van Google Ads klanten worden getraceerd. De informatie die door de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversie-tracking hebben gekozen. De Google Ads-klanten zullen het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina werden geleid die van een tag voor het bijhouden van conversies is voorzien. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wenst deel te nemen aan tracking, kunt u de installatie van cookies uitschakelen door uw browsersoftware daartoe in te stellen (deactiveringsoptie). Ze zullen dan niet worden opgenomen in de conversie tracking statistieken. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op: http://www.google.de/policies/privacy/

 

Gebruik van YouTube

In onze website zijn functies van de dienst YouTube geïntegreerd voor het weergeven en afspelen van video's. Deze functie wordt aangeboden door YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Meer informatie kunt u vinden in de richtlijnen voor gegevensbescherming van YouTube.

Hiervoor wordt een uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder pas bij het starten van de videoweergave begint met het vastleggen van gebruikersinformatie.

Als het afspelen van een ingesloten YouTube-video wordt gestart, gebruikt YouTube cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens een toelichting van YouTube wordt dit onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Onafhankelijk van de weergave van de ingesloten video's wordt bij het oproepen van ons online-aanbod telkens een verbinding met het Google-netwerk "DoubleClick" tot stand gebracht, die zonder onze invloed tot verdere gegevensverwerkingsprocedures kan leiden.

Meer details over het gebruik van cookies door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


Gebruik van Vimeo-plugins

Wij gebruiken plugins van Vimeo.com. De beheerder is Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA ("Vimeo").

Wanneer u een dergelijke plug-in oproept, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in via een bericht aan uw browser op de internetpagina weergegeven. Dit vertelt de Vimeo-server welke internetpagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als Vimeo-lid, relateert Vimeo deze informatie aan de desbetreffende gebruikersaccount van het platform. Door het gebruik van deze plug-ins, bijvoorbeeld door het klikken op de startknop voor een video of het verzenden van een commentaar, wordt de informatie gerelateerd aan het Vimeo gebruikersaccount, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plugin gebruikt.

Informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door bovengenoemd platform, respectievelijk plug-ins, is te vinden in de notitie over gegevensbescherming: http://vimeo.com/privacy

 

Gebruik van de Xing-Share-Button

Wij maken gebruik van de "XING-Share-Button". Door ons online-aanbod op te roepen, wordt via uw browser een kortstondige verbinding met de servers van XING AG ("XING") tot stand gebracht, waarmee de functies van de "XING-Share-Button" (in het bijzonder de berekening/weergave van de meterstanden) worden uitgevoerd. XING slaat geen persoonlijke gegevens over u op bij het oproepen van dit aanbod. In het bijzonder slaat XING geen IP-adressen op. Bovendien wordt in verband met de "XING Share-Button" geen evaluatie van het gebruikersgedrag gemaakt via cookies.

De actuele gegevensbeschermingsinformatie over de "XING Share-Button" en aanvullende informatie, vindt u onder de volgende link: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection


Gebruik van LinkedIn Insight Tag

Op onze website/online diensten hebben wij de dienst LinkedIn Insight Tag geïntegreerd. De dienst wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Pl, Dublin 2, Ierland (hierna LinkedIn). Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw activiteiten op onze website te kunnen volgen en evalueren en om onze website/online diensten beter op uw behoeften af te stemmen. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming die u ons hebt gegeven in de zin van Art. 6 Paragraaf 1 lit.) a, 7 GDPR.

De LinkedIn Insight Tag is een klein stukje JavaScript-code dat wij aan onze online diensten hebben toegevoegd om gedetailleerde campagnerapporten te kunnen verstrekken en waardevolle informatie te verkrijgen over de bezoekers van onze online aanwezigheid.

De LinkedIn Insight Tag stelt ons in staat gegevens te verzamelen over bezoeken aan onze online diensten, waaronder URL, Referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en timestamps. De gegevens worden gecodeerd, de IP-adressen worden ingekort, en de directe ID's van LinkedIn-leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd.

LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met ons als verantwoordelijke voor de verwerking van de website, maar verstrekt ons alleen geaggregeerde rapporten over de doelgroep van de website en de advertentieprestaties.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van uw gegevens kunt u vinden onder de volgende links:

LinkedIn privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

LinkedIn cookiebeleid https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy 

Als LinkedIn-lid kunt u instellingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens opgeven via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Wijzigingen in ons gegevensbeschermingsbeleid
Wij behouden ons het recht voor om onze gegevensbeschermingsverklaring af en toe aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.


Merkbescherming

Elk hier genoemd bedrijf of handelsmerk is eigendom van het desbetreffende bedrijf. De vermelding van merken en namen is louter informatief.

 

Wireminds

Onze website maakt gebruik van een telpixel-technologie die wordt geleverd door WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) om het gedrag van bezoekers te analyseren. Indien nodig worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen, op basis waarvan onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Voor zover mogelijk en redelijk, worden deze gebruiksprofielen volledig geanonimiseerd. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen en dienen om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, worden doorgestuurd naar WiredMinds of rechtstreeks door WiredMinds verzameld. WiredMinds kan informatie die wordt achtergelaten door het bezoeken van de websites gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen te creëren. De gegevens die zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene worden verkregen, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Wanneer IP-adressen worden geregistreerd, vindt hun onmiddellijke anonimisering plaats door het laatste nummerblok te verwijderen.

Tracering niet toestaan

 

D. Specifieke bepalingen voor Rusland

Het volgende geldt voor gebruikers die ingezetenen zijn van de Russische Federatie:

De diensten van ons onlineaanbod zijn niet bedoeld voor burgers van de Russische Federatie die in Rusland wonen.

Als u een Russische burger bent die ingezetene is van Rusland wordt u er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat alle persoonsgegevens die u ons via ons internetaanbod ter beschikking stelt, uitsluitend op eigen risico en onder uw eigen verantwoordelijkheid zijn. U gaat er verder mee akkoord dat u ons niet verantwoordelijk stelt voor een mogelijke schending van de wetgeving van de Russische Federatie.

VERKLARING INZAKE DE BESCHERMING VAN BEDRIJFSGEGEVENS

1 Inleiding en toepassingsgebied

CHG-MERIDIAN AG zet zich in voor een verantwoorde verwerking van persoonsgegevens in alle landen waar het bedrijf actief is, met inachtneming van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze Mededeling inzake Gegevensbescherming van Klanten/Leveranciers van de Europese Unie ("EU") (de “Mededeling") beschrijft de soorten persoonsgegevens die CHG verzamelt, hoe CHG die persoonsgegevens gebruikt, met wie CHG uw persoonsgegevens deelt, en de rechten die u als betrokkene heeft met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens door CHG. Deze mededeling beschrijft ook de maatregelen die CHG neemt om de veiligheid van de gegevens te verzekeren en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming.

2 Contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijken

De CHG-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens (de Verwerkingsverantwoordelijken) in uw land van herkomst voor de in deze mededeling beschreven doeleinden zijn:

 • CHG-MERIDIAN AG
 • CHG-MERIDIAN Industrial Solutions GmbH
 • CHG-MERIDIAN Nederland BV
 • CHG-MERIDIAN Belgium NV
 • CHG-MERIDIAN Belux NV
 • CHG-MERIDIAN UK Limited
 • CHG-MERIDIAN Computer Leasing UK Limited
 • CHG-MERIDIAN Ireland Limited
 • CHG-MERIDIAN France SAS
 • CHG-MERIDIAN Spain S.L.
 • CHG-MERIDIAN Italia S.p.A.
 • CHG-MERIDIAN Austria GmbH
 • CHG-MERIDIAN Schweiz AG
 • CHG-MERIDIAN tehnološki menedžment d.o.o.
 • CHG-MERIDIAN Norway AS
 • CHG-MERIDIAN Skien AS
 • CHG-MERIDIAN Sweden AB
 • CHG-MERIDIAN Denmark A/S
 • CHG-MERIDIAN Finland OY
 • CHG-MERIDIAN Polska sp. z.o.o.
 • CHG-MERIDIAN Czech Republic s.r.o.
 • CHG-MERIDIAN Slovakia s.r.o.
 • CHG-MERIDIAN USA Corp
 • CHG-MERIDIAN Canada Ltd.
 • CHG-MERIDIAN S.A.P.I. de C.V.
 • CHG-MERIDIAN do Brasil Arrendamento Mercantil S.A.
 • CHG-MERIDIAN do Brasil Locação de Equipamentos Ltda.

 

De contactgegevens vindt u hier.

3 Contactgegevens van de Manager Gegevensbescherming

Er wordt een functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") aangewezen. De DPO is betrokken bij alle kwesties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. De DPO is in het bijzonder belast met het toezicht op en de naleving van deze mededeling en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Zij zullen op verzoek ook advies verstrekken over gegevensbeschermingskwesties.

Voor meer informatie of aanvullende informatie die u nodig heeft om deze Mededeling volledig te begrijpen, kunt u contact met ons opnemen:

dataprotection@chg-meridian.com

4 Doel van de gegevensverwerking en rechtsgrondslag

CHG verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming en alleen voor beperkte, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden. CHG zal de persoonsgegevens niet gebruiken voor enig doel dat onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor ze werden verzameld, tenzij u vooraf uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor verder gebruik.

Persoonsgegevens van tot klanten/leveranciers kunnen worden verwerkt met het oog op:

 • Het beheren van commerciële relaties met huidige en potentiële klanten;
 • Het beheren van commerciële relaties met huidige en potentiële leveranciers en verkopers;
 • Het uitvoeren van promotionele acties;
 • Het uitvoeren van statistische enquêtes en marketingstudies, enz.

CHG zorgt ervoor dat onze interne bestuursprocedures duidelijk aangeven wat de redenen zijn voor het gebruik van persoonsgegevens voor alternatieve verwerkingsdoeleinden. Alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doeleinde dan waarvoor deze oorspronkelijk werden verzameld, wordt u op de hoogte gebracht van dit nieuwe doeleinde.

5 Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is een vereiste voor het sluiten van een overeenkomst met CHG of een wettelijke of reglementaire verplichting voor CHG om uw relatie als klant/leverancier te beheren. De verwerkte persoonsgegevens zijn beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het doeleinde waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld.

De verwerkte persoonsgegevens omvatten het volgende:

 • Bedrijfsinformatie (zoals naam van de organisatie, afdeling en functiebenaming);
 • Informatie over de overeenkomst (zoals datum van overeenkomst, type commerciële relatie, etc.).

CHG zal geen persoonsgegevens verzamelen als het verzamelen van deze gegevens verboden is volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

In geen geval zullen persoonsgegevens waaruit de godsdienstige, raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap of met betrekking tot het seksleven blijkt, worden verwerkt in de context van de klant/leverancier.

CHG zal de persoonsgegevens op een zodanige wijze bewaren dat de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan gewaarborgd is.

6 Gegevensbeveiliging

CHG heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een beveiligingsniveau te garanderen dat afgestemd is op de risicograad. Een dergelijke risicoanalyse omvat een analyse van het risico dat de rechten van de betrokkene in het gedrang komen, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de gegevensverwerking.

De maatregelen omvatten

i) in voorkomend geval, versleuteling van persoonsgegevens;

ii) de mogelijkheid om de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en weerbaarheid van de verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;

iii) de mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident; en

iv) een proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

7 Ontvangers van persoonsgegevens

CHG zal enkel toegang verlenen tot persoonsgegevens op een “need-to-know” basis, en deze toegang zal beperkt blijven tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de functie uit te voeren waarvoor deze toegang wordt verleend.

De toestemming om toegang te krijgen tot persoonsgegevens zal altijd afhangen van de functie, zodat er geen toestemming wordt gegeven om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens op persoonlijke basis. Dienstverleners ontvangen enkel persoonsgegevens in overeenstemming met de doelstellingen van de dienstverleningsovereenkomst met het bedrijf.

8 Internationale doorgifte van gegevens

Internationale doorgifte van gegevens verwijst naar de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Als gevolg van de internationale voetafdruk van CHG moeten persoonsgegevens doorgegeven worden aan en vanuit andere groepsmaatschappijen of derden, die zich buiten de EER kunnen bevinden. CHG zal ervoor zorgen dat wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen met andere normen inzake gegevensbescherming, er passende waarborgen voor een adequate bescherming van de persoonsgegevens worden ingebouwd om deze doorgifte van gegevens te beveiligen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. CHG heeft overeenkomsten inzake gegevensoverdracht afgesloten op basis van EU-modelovereenkomsten voor de internationale doorgifte van gegevens en een kopie van deze overeenkomsten kan worden verkregen door contact op te nemen met de DPO.

9 Bewaring van persoonsgegevens

CHG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan volgens de geldende wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming is toegestaan of langer dan gerechtvaardigd is voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk werden verzameld of anderszins verwerkt, met inachtneming van de geldende lokale bewaarplicht.

10 Rechten inzake gegevensbescherming

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming geniet u van de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot, rectificatie en wissen van persoonsgegevens;
 • Recht op het beperken van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Recht op gegevensportabiliteit voor zover van toepassing;
 • Recht om de toestemming in te trekken wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming; en
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

11 Diversen

Deze mededeling kan van tijd tot tijd worden herzien en gewijzigd en er zal een passende kennisgeving over eventuele wijzigingen worden uitgestuurd.

CHG mag de tekst van deze mededeling alleen aanpassen om te voldoen aan de lokale wetgeving door middel van een addendum bij deze mededeling. In geval van afwijkingen tussen deze mededeling en een specifiek plaatselijk addendum in overeenstemming met de lokale wetgeving, hebben de bepalingen van het lokale recht voorrang.

ONLINE SOLLICITEREN

Gegevensbescherming voor online sollicitaties

Geachte sollicitant, wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in CHG-MERIDIAN en dat u heeft gesolliciteerd naar een baan in ons bedrijf. Wij willen u dan ook informeren over de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie.

Lees de onderstaande informatie en voorschriften zorgvuldig door voordat u uw gegevens aan ons doorgeeft.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer Straße 111
88250 Weingarten

Telefoon +49 751 5030
Fax +49 751 50366
E-mailadres info@chg-meridian.com

Meer informatie over ons bedrijf, details over de gemachtigde vertegenwoordigers en verdere contactmogelijkheden vindt u op onze website: https://www.chg-meridian.com/de/tools/imprint-data-protection.html

Welke gegevens worden door ons verwerkt? En waarom?
Wij verwerken de gegevens, die ons samen met uw sollicitatie zijn toegezonden, om uw geschiktheid voor de functie te onderzoeken en de sollicitatieprocedure uit te voeren.

Wat is de rechtsgrondslag hiervoor?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in deze sollicitatieprocedure is vooral Art. 26 van de BDSG-neu (Duitsland) en Art. 6 (1) onder b) van de GDPR. Zoals daar wordt uiteengezet, is de verwerking van die gegevens toegestaan, aangezien dit noodzakelijk is om de beslissing over de aanwerving toe te lichten.

Indien gegevens beschikbaar moeten zijn na beëindiging van de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld om rechten af te dwingen, vindt gegevensverwerking plaats op basis van de vereisten van Art. 6 GDPR, in het bijzonder voor de in Art. 6, lid 1, GDPR genoemde gerechtvaardigde belangen. Onze belang is het indienen van of ons verweren tegen vorderingen.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
De gegevens van de sollicitanten worden, in geval van een weigeringsbrief, na 6 maanden verwijderd.

Als u, als onderdeel van onze sollicitatieprocedure, een bevestiging heeft ontvangen dat u functie krijgt in ons bedrijf worden uw gegevens vanuit ons sollicitatiesysteem naar ons Human Resource Managementsysteem gestuurd.

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven.
Voor onze sollicitatieprocedure maken wij gebruik van een gespecialiseerde softwareleverancier. De leverancier fungeert als dienstverlener en het is mogelijk dat zij wegens systeemonderhoud kennis krijgen over uw persoonsgegevens. Met de leverancier hebben wij een zogenaamd contract inzake gegevensverwerking afgesloten, dat het geldige gebruik van de gegevens waarborgt.

Uw sollicitatiegegevens worden na invoer ingezien door de HR-afdeling. Geschikte sollicitaties worden intern overgedragen aan de verantwoordelijken voor de betreffende vacature. Daarna zal over het verdere proces worden beslist. Binnen het bedrijf zijn uw gegevens enkel toegankelijk voor die mensen die toegang moeten hebben om is om een correcte sollicitatieprocedure te verzekeren.

Waar worden de gegevens verwerkt?
De gegevens worden uitsluitend verwerkt in computercentra in Duitsland.

Uw rechten als betrokkene.

U beschikt over het recht informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Indien een informatieaanvraag niet schriftelijk wordt ingediend, zulle wij mogelijk een bewijs nodig hebben dat bevestigt dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Verder heeft u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verspreiding van uw gegevens, voor zover u dat wettelijk is toegestaan.

Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verspreiding in het kader van de wettelijke vereisten.

De herroeping moet naar de verantwoordelijke worden gestuurd, Dhr. Benjamin Hummer, per post of per e-mail naar dataprotection@chg-meridian.com

Onze functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd in ons bedrijf. U kunt als volgt contact met hem opnemen.

CHG-MERIDIAN AG
Benjamin Hummer
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
E-Mail: dataprotection@chg-meridian.com

Recht van beroep

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van persoonsgegevens.

Aanvaarding

Door het aanvinken van het selectievakje geeft u CHG-MERIDIAN AG uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens die u ons hebt toegezonden, in overeenstemming met Art. 26 BDSG-neu (Duitsland) en Art. 6 (1) onder b), en voor de verwerking van sollicitaties. Uw gegevens worden enkel gedeeld als u uw toestemming geeft door het selectievakje aan te vinken.

Over gevoelige gegevens: Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat sollicitaties, in het bijzonder cv's, geloofsbrieven en andere informatie die u ons toestuurt, bijzonder gevoelige informatie kunnen bevatten over geestelijke en lichamelijke gezondheid, ras en etnische achtergrond, politieke opvattingen, religieuze en filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden en politieke partijen en seksleven. Wanneer u dergelijke informatie met ons deelt in uw onlinesollicitatie, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat CHG-MERIDIAN AG toestemming geeft om deze gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken voor de verwerking van sollicitaties. Dergelijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de overeenkomst inzake gegevensbescherming en andere relevante wetgeving.

Contactpersoon/Manager Gegevensbescherming
Als u vragen hebt met betrekking tot gegevensbescherming of als u gebruik wenst te maken van uw recht op informatie of het intrekken van uw toestemming, neem dan contact op me (dataprotection@chg-meridian.com).

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

CHG-MERIDIAN AG behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Verder vestigen wij uw aandacht op de algemene bepalingen inzake gegevensbescherming voor onze websites

VERKLARING INZAKE VIDEOBEELDEN

Mededeling inzake gegevensbescherming van toepassing op videobeelden

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

CHG-MERIDIAN
Franz-Beer-Strasse 111
88250 Weingarten
Duitsland

Tel: +49 (0)751 5030
Email: info@chg-meridian.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Benjamin Hummer
Franz-Beer-Strasse 111
88250 Weingarten
Duitsland

Tel: +49 (0)751 503 246
Email: dataprotection@chg-meridian.com

Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
Art. 6, lid 1 (f) GDPR in combinatie met Art. 4 van de Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy (nieuw)

Gebouwbeveiliging
Versterking van het gevoel van veiligheid
Afschrikking

Gerechtvaardigde belangen
Voorkomen van vandalisme
Forensische doeleinden
Voorkomen van diefstal

Duur van de opslag
De verzamelde gegevens worden gedurende zeven dagen opgeslagen

Ontvangers van gegevens en categorieën ontvangers (indien de gegevens worden verzameld)

Het is niet de bedoeling gegevens door te geven aan niet-EU-landen of aan internationale organisaties.

Mededeling inzake de rechten van de betrokkenen
De betrokkene heeft het recht om bevestiging te krijgen van de verwerkingsverantwoordelijke of zijn of haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Waar toepasselijk heeft de betrokkene recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens en op de informatie vermeld in Art. 15 van de GDPR.

De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken tot rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen (Art. 16 GDPR).

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de zijn of haar persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen, mits de opgegeven reden wordt vermeld in Art. 17 van de GDPR, bijvoorbeeld omdat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt (recht op gegevenswissing).

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien een van de voorwaarden van Art. 18 van de GDPR van toepassing is (bijvoorbeeld de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene), gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid ervan te controleren.

De betrokkene heeft te allen tijde een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie. De verwerkingsverantwoordelijke mag de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke dwingende gerechtvaardigde redenen aantoont voor de verwerking die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (Art. 21 GDPR).

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk verweer heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien betrokkene van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens inbreuk maakt op de GDPR (Art. 77 van de GDPR). De betrokkene kan de klacht indienen bij gelijke welke toezichthouder in de lidstaat waar hij of zij zijn of haar gewone verblijfplaats of plaats van tewerkstelling heeft of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In Baden-Württemberg is de toezichthoudende autoriteit de Vertegenwoordiger voor Gegevensbescherming en Openbaarheid van Bestuur voor de Deelstaat Baden-Württemberg.
Het postadres is Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Duitsland.
Gebruik het bezoekersadres voor het leveren van pakketten: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Duitsland

Verklaring inzake wedstrijd

Informatie over gegevensbescherming ingevolge artikel 13 GDPR

CHG-MERIDIAN AG is een onderneming gevestigd in Duitsland. De gegevens die wij verzamelen, worden opgeslagen in onze centrale klantendatabase in Duitsland. CHG-MERIDIAN AG is de controller zoals bepaald door de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Doel van en juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens (persoonlijke master data) in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). De juridische basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6 (1) zin 1 letter a) GDPR. De persoonsgegevens van de deelnemer aan de wedstrijd worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor het organiseren van de wedstrijd en voor marketingdoeleinden. De aard van de gegevensverwerking is vastgelegd in het specifieke toestemmingsformulier.

Doorgeven van gegevens binnen de Groep
Uw gegevens zullen binnen de Groep worden doorgegeven om de wedstrijd te kunnen organiseren en voor marketingdoeleinden. Wanneer gegevens binnen de Groep worden uitgewisseld, gebeurt dit met het oog op het verloop van de wedstrijd of voor marketingdoeleinden en gebeurt dit op basis van uw toestemming. Wij kunnen er ook belang bij hebben deze gegevens door te geven voor interne administratieve doeleinden. Indien uw gegevens buiten Europa worden verwerkt, zullen zij worden doorgegeven in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Doorgifte van gegevens aan andere ontvangers
Uw gegevens worden door onze externe dienstverlener IDG Business Media GmbH verzameld en aan ons doorgegeven ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd.

CHG-MERIDIAN AG geeft de gegevens niet door aan andere ontvangers. Als gegevens aan andere ontvangers worden doorgegeven, gebeurt dit alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het verloop van de wedstrijd. De door ons ingeschakelde dienstverleners handelen uitsluitend volgens onze instructies en verwerken de gegevens uitsluitend voor het aangegeven doel, tenzij zij toestemming hebben gekregen om de gegevens verder te verwerken op basis van de aan hen verstrekte toestemming. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Doorgifte van gegevens aan een niet-EU-land of internationale organisatie
Wanneer wij gegevens doorgeven aan een niet-EU-land, gebeurt dit uitsluitend binnen de Groep. Gegevens worden niet doorgegeven aan een onderneming of internationale organisatie daarbuiten.

Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering
Ons bedrijf doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Duur van de opslag
Gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor verwerkingsdoeleinden en voor zover de bewaartermijnen van gegevens niet verhinderen dat ze worden gewist.

Uw rechten
U hebt te allen tijde recht op kosteloze toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, alsmede recht op rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en het wissen van deze gegevens. Indien het op grond van wettelijke bewaarplichten niet mogelijk is de gegevens te wissen, zullen wij deze in plaats daarvan laten blokkeren. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens of om te eisen dat wij de verwerking beperken.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

Indien gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking in de toekomst.

Verzoeken om informatie moeten worden ingediend bij:

CHG MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Duitsland

E-mail: info@chg-meridian.com 
Web: www.chg-meridian.com 

Telefon: +49 751 503-0
Telefax: +49 751 503-66


Functionaris voor gegevensbescherming:
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail. 
Dhr. Benjamin Hummer
E-mail: datenschutz@chg-meridian.com

Informatie over gegevensbescherming TESMA®

1 Algemene informatie

Inleiding

Wij, CHG-MERIDIAN Nederland B.V., zijn verantwoordelijk voor deze website en zijn, als aanbieder van een teleservice, verplicht u bij het begin van uw bezoek aan onze webpagina’s te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens in een nauwkeurige, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm in duidelijke en eenvoudige taal. De inhoud van de informatie moet hierbij te allen tijde voor u toegankelijk zijn. Wij zijn daarom verplicht u te informeren welke persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt. Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van uw gegevens en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming. De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens is onderworpen aan de bepalingen van de momenteel geldende Europese en nationale wetgeving.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe u contact met ons kunt opnemen:

 

CHG-MERIDIAN Nederland B.V.
Westerlaan 20B
3016 CK Rotterdam
Nederland

E-mail: info@chg-meridian.com
Internet: www.chg-meridian.com

Telefoon: +49 751 503-0
Telefax: +49 751 503-66

Voorzitter van de Raad van Toezicht: Jürgen Mossakowski
Voorzitter van de Raad van Bestuur: Dr. Mathias Wagner
Bestuur: Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann

Handelsregister Ulm HRB 551857

Belastingkantoor Weingarten
Btw-nummer: DE 146349520

Plaats van jurisdictie Ravensburg
Toepasselijk recht: wetgeving van de Bundesrepublik Deutschland (BRD)

Onze functionaris gegevensbescherming
U kunt bij vragen contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming: Benjamin Hummer, per e-mail: datenschutz@chg-meridian.com

 

Begrippen

Voor een betere leesbaarheid maakt onze gegevensbeschermingsverklaring geen onderscheid tussen de geslachten. Met het oog op de gelijke behandeling gelden voor beide geslachten dezelfde begrippen.

De betekenis van de gebruikte termen, zoals ‘persoonsgegevens’ of de ‘verwerking’ ervan, is te vinden in artikel 4 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De in het kader van deze website verwerkte persoonsgegevens van gebruikers omvatten bestandsgegevens (bijv. namen en adressen van klanten), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van medewerkers, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte pagina’s van ons online-aanbod, interesse in onze producten) en inhoudelijke gegevens (bijv. ingevoerde gegevens in het contactformulier).

De term ‘gebruikers’ omvat alle categorieën van personen die bij de gegevensverwerking betrokken zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld onze zakenpartners, klanten, geïnteresseerden en overige bezoekers aan ons online aanbod.

 

Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG vormt de rechtsgrond voor verwerkingsprocessen, waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of een andere dienst of vergoeding, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten.

Indien er een wettelijke verplichting bestaat die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, zoals de verplichting om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. c) van de AVG.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om essentiële belangen van de betroffen personen of een andere natuurlijke persoon te beschermen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 sub d) van de AVG.

Tot slot kunnen de verwerkingsprocessen gebaseerd zijn op art. 6 lid 1 sub f) van de AVG. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingsprocessen gebaseerd, wanneer de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons of een derde partij te beschermen, voor zover de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet voorrang hebben.

2 Algemeen gebruik van de internetdiensten

Verwerking van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uw persoon te verstrekken. Wij slaan echter bij elk bezoek aan de website automatisch toegangsgegevens (serverlogbestanden) op, zoals de naam van uw internetprovider, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek of de naam van het opgevraagde bestand, en om veiligheidsredenen, bijv. om aanvallen op onze websites te identificeren, het IP-adres van de gebruikte computer. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en kunnen niet aan uw persoon worden gekoppeld. Deze gegevens worden niet aan andere databronnen gekoppeld.

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens is art. 6 lid.1 sub f) van de AVG. Wij verwerken en gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. terbeschikkingstelling van de website van CHG-MERIDIAN
 2. verbetering van onze website en
 3. het voorkomen en opsporen van fouten/storingen en misbruik van de website.

Deze gegevens worden ofwel verwerkt om de overeenkomst over het gebruik van de website van CHG-MERIDIAN Nederland B.V. na te komen, ofwel hebben wij er een legitiem belang bij dat de website van CHG-MERIDIAN Nederland B.V. naar behoren en foutloos functioneert en dat deze website wordt aangepast aan de behoeften van de gebruikers.

Nadat de gebruiker zich heeft aangemeld bij TESMA® in ons klantenbereik, worden de logbestanden extra met een intern toegewezen gebruikers-ID verwerkt en opgeslagen.

Deze logbestanden bevatten na het aanmelden bij TESMA® de volgende gegevens: gebruikers-ID, browserversie, het gebruikte besturingssysteem en de datum en duur van het bezoek aan de website

De gegevens in dit kader verwerken we om onze contractuele verplichtingen met onze klanten na te komen en om onze diensten te leveren. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid.1 sub f) van de AVG. Wij zijn bovendien contractueel door een verwerkersovereenkomst aan instructies gebonden en beschikken over passende technische en organisatorische maatregelen om de rechten van de betrokken personen te beschermen.

 

Contact per e-mail

Als u ons vragen of informatie per e-mail stuurt, worden uw gegevens (e-mailadres, inhoud van uw e-mail, onderwerp van uw e-mail en datum/tijd) met inbegrip van de door u daar opgegeven contactgegevens (bijv. ondertekening, zoals naam, achternaam, eventueel telefoonnummer, adres) door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen. Deze gegevens sturen wij niet zonder uw toestemming door. De rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van gegevens is art. 6 lid.1 sub a) van de AVG.

De gebruiker wordt erop gewezen, dat e-mails tijdens de verzending onbevoegd en onbemerkt kunnen worden gelezen of gewijzigd. CHG-MERIDIAN Nederland B.V. gebruikt een software om ongewenste e-mails te filteren (spamfilter). Via dit spamfilter kunnen e-mails door het systeem naar de spam-map worden verplaatst, als ze door bepaalde kenmerken ten onrechte als spam worden geïdentificeerd en eventueel niet bij ons aankomen.

De door u verstrekte gegevens blijven bij ons tot u ons de opdracht geeft om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de opslag van gegevens vervalt (bijv. wanneer de verwerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke voorschriften - met name de bewaartermijnen - blijven hiervan onverlet.

3 Gebruik van TESMA®

Op cookies gebaseerde diensten

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op onze website zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw eindapparaat worden geplaatst. Het betreft een standaard internettechnologie die wordt gebruikt om login- en andere gebruikersinformatie op te slaan en op te vragen voor alle gebruikers van de webpagina’s van CHG-MERIDIAN Nederland B.V. Cookies stellen ons tevens in staat om gebruikersinstellingen op te slaan, zodat onze website in een formaat kan worden weergeven dat is afgestemd op uw apparaat.

Het gebruik van cookies dient ons rechtmatige belang om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken en u te behoeden voor het meermaals invoeren van gegevens of het herhalen van instellingen. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1, sub f) van de AVG.

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het beëindigen van de browsersessie (m.a.w. na het sluiten van uw browser) weer gewist (zog. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat wij of onze partnerbedrijven uw browser bij het volgende bezoek kunnen herkennen (zog. persistente cookies).

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en per afzonderlijk geval kunt beslissen of u ze accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of algemeen niet accepteert. Bovendien kunnen cookies achteraf gewist worden om gegevens te verwijderen die webpagina’s op uw computer hebben geplaatst. Het uitschakelen van cookies kan tot beperkingen van de functionaliteit van de webpagina’s van CHG-MERIDIAN Nederland B.V.leiden.

Cookies uitschakelen of verwijderen (opt-out)

Webbrowsers bieden mogelijkheden om cookies te beperken en te wissen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de volgende websites:

 

Onze diensten

Registratie op de website en aanmelding

U heeft de mogelijkheid om u te registreren voor onze website. Het doel van de registratie is om u inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard ervan uitsluitend aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig: voor- en achternaam, e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor de registratie en dus voor het nakomen van onze contractuele verplichting.

Wanneer u zich met uw toegangsgegevens op onze website aanmeldt, worden ook het door de Internet Service Provider (ISP) van de betreffende persoon toegekende IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanmelding opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats omdat alleen zo het misbruik van onze diensten voorkomen kan worden en, indien nodig, gepleegde misdrijven opgehelderd kunnen worden. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor onze beveiliging. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of tenzij het doorgeven ervan dient voor een strafrechtelijke vervolging.

De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van een overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b) van de AVG.

Contactformulier/aanvragen

Op onze site kunt u ons aanvragen via het contactformulier toesturen. Hierbij worden de gegevens uit het contactformulier (inhoud van de aanvraag, onderwerp van de aanvraag en datum) inclusief de door u verstrekte contactgegevens (naam, achternaam, bedrijf, telefoonnummer en e-mail) voor de behandeling van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen bij ons opgeslagen. De rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van gegevens is art. 6 lid.1 sub a) van de AVG.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons tot u ons de opdracht geeft om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de opslag van gegevens vervalt (bijv. wanneer de verwerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke voorschriften - met name de bewaartermijnen - blijven hiervan onverlet.

Winkelfunctie

Op onze webpagina’s kunt u gebruik maken van winkelfuncties. Daarom verzamelen wij overige contact- en adresgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het verwerken van uw bestelling en eventueel het retourneren van bestellingen
 • verder verwerken wij uw gegevens voor het beheer van uw persoonlijke account
 • voor het versturen van tekstberichten over de verzendstatus van uw bestelling
 • contactopname in het geval bij problemen met de levering van uw artikelen

Het is mogelijk dat wij deze gegevens moeten doorgeven aan derden zoals orderverwerkers, pakketdiensten, banken, belastingdienst etc. om onze contractuele verplichtingen na te komen. De rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van gegevens is art. 6 lid.1 sub b) van de AVG.  Deze gegevens blijven gedurende de complete gebruiksperiode bewaard. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen volgens de handels- en belastingwetgeving - blijven onverlet.

Feedbackfunctie

Op onze website kunt u feedback achterlaten. De feedback is toegankelijk voor de TESMA® Community. Uw commentaar wordt opgeslagen en gepubliceerd met de door u opgegeven gebruikersnaam en informatie over het tijdstip waarop u het commentaar heeft ingevoerd. Daarnaast wordt het IP-adres geregistreerd, dat door de Internet Service Provider (ISP) aan de betroffen persoon werd toegewezen.

Informatiedienst

Bij het schrijven van uw commentaar kunt u het vakje voor onze e-mailservice aanvinken. U wordt dan op de hoogte gesteld zodra een andere gebruiker een commentaar op uw bericht plaatst. U kunt deze meldingen te allen tijde annuleren door op de link in de e-mail te klikken.

4 Beveiliging van gegevens

CHG-MERIDIAN Nederland B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met het risico. Een dergelijke risicoanalyse omvat een beoordeling van het risico dat de rechten van de betrokkene worden geschaad, de kosten van de implementatie en de aard, de omvang, de context en het doel van de gegevensverwerking.

De maatregelen omvatten:

 1. versleuteling van de persoonsgegevens, voor zover mogelijk en passend;
 2. het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van verwerkingssystemen en -diensten;
 3. het waarborgen van de beschikbaarheid en de toegang tot persoonsgegevens in het geval van een fysiek of technisch incident en een tijdig herstel;
 4. een procedure om de werkzaamheid van de technische en organisatorische maatregelen regelmatig te controleren en te evalueren, om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

5 Gegevensoverdracht

Ontvanger persoonsgegevens

CHG-MERIDIAN Nederland B.V. geeft alleen toegang tot persoonlijke gegevens als dat absoluut noodzakelijk is. Deze toegang is beperkt tot persoonsgegevens die nodig zijn voor het specifieke doel.

De autorisatie voor de toegang tot persoonsgegevens is altijd aan een doel gekoppeld, zodat er geen algemene vrijgave voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend. Dienstverleners ontvangen uitsluitend persoonsgegevens in het kader van de contractuele relatie met het bedrijf.

 

Internationale gegevensoverdracht

Internationale gegevensoverdracht heeft betrekking op de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). De internationale aanwezigheid van CHG-MERIDIAN omvat de overdracht van persoonsgegevens van en naar andere ondernemingen of derden die zich buiten de EER bevinden. CHG-MERIDIAN Nederland B.V. zal ervoor zorgen dat bij de overdracht van persoonsgegevens naar landen met afwijkende standaarden betreffende de persoonsgegevens passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zodat deze gegevens worden overgedragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. CHG-MERIDIAN Nederland B.V. heeft op basis van de Europese standaardcontractbepalingen overeenkomsten inzake gegevensoverdracht gesloten met het oog op internationale gegevensoverdrachten. Een kopie van deze overeenkomsten kan worden opgevraagd bij de functionaris gegevensbescherming.

6 Opslagtermijnen

CHG-MERIDIAN Nederland B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken dan is toegestaan volgens de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit geldt met inachtneming van de geldende plaatselijke voorschriften voor de opslag.

7 Opmerking minderjarigen

Dit online aanbod is niet bedoeld voor minderjarigen onder de 16 jaar. Personen die jonger dan 16 zijn mogen zonder toestemming van de ouder of voogd geen persoonsgegevens doorgeven aan CHG-MERIDIAN Nederland B.V.

8 Uw rechten

In het kader van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

 • recht op verstrekking, correctie en wissen van persoonlijke informatie;
 • recht op beperking en tegenspraak van de verwerking;
 • recht op gegevensoverdracht, indien van toepassing;
 • recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

9 Slotbepalingen

Externe Links

Op onze website vindt u links naar de websites van andere aanbieders. Wij wijzen u er hierbij op dat wij geen invloed hebben op de inhoud van de gelinkte websites en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming door hun aanbieders.

 

Wijzigingen van onze gegevensbeschermingverklaring

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangevuld. CHG-MERIDIAN Nederland B.V. mag deze verklaring alleen aanpassen om te voldoen aan lokale en algemene wetgeving. In het geval van een conflict tussen deze verklaring en een specifieke lokale wet, heeft de lokale wet voorrang.