SEARCH
REGION: BELGIUM
Koolstofneutraal leasen

Koolstofneutraal met carbonZER0

Duurzaamheid is een onderscheidende factor op de markt geworden.
Dankzij carbonZER0 kunnen de productie, het transport, de gebruiksfase en de einde-levensduurfase van uw door CHG-MERIDIAN gefinancierde IT assets voortaan koolstofneutraal zijn.

Bedrijfspc's, smartphones en servers genereren tonnen broeikasgasemissies, waarbij het merendeel van die CO₂ tijdens de productie wordt uitgestoten. Daarom biedt CHG-MERIDIAN al meer dan 40 jaar end-of-life-services aan die gebaseerd zijn op de professionele reconditionering en het duurzame hergebruik van gebruikte IT assets, in overeenstemming met de beginselen van de circulaire economie. Met carbonZER0 gaan wij nu een stap verder. Voor het eerst kunnen onze klanten de CO₂ compenseren die vrijkomt tijdens de productie, het transport, de gebruiksfase en de einde-levensduurfase van hun geleasede IT assets.

 

 

Klimaatneutrale financiering van IT assets met carbonZER0

Naast maatregelen om de CO₂-uitstoot te voorkomen en te verminderen, is compensatie een belangrijke stap waardoor bedrijven duurzamer kunnen opereren en een positieve bijdrage kunnen leveren aan klimaatmitigatie. Met carbonZER0, onze nieuwe financieringsupgrade, kunnen onze klanten betalen om de volledige CO₂-uitstoot van hun IT assets te compenseren. Deze financieringsoptie is internationaal beschikbaar, waarbij de betaalde bedragen worden gebruikt om gecertificeerde klimaatmitigatieprojecten te financieren. De maandelijkse leasetermijnen liggen slechts iets hoger. Een smartphone CO₂-neutraal maken, kost bijvoorbeeld maar een paar cent.

                    

CO₂-uitstoot berekenen

De carbonZER0-financieringsupgrade kost geen extra tijd of moeite voor de klant. Klanten genieten de voordelen van een totaalpakket waarin ze zelf hun klimaatmitigatieprojecten kunnen kiezen en opvolgen, met erkende emissiecertificaten en de berekening van de CO₂-uitstoot volgens een TÜV-gecertificeerde methodologie (Vereniging voor Technische Inspectie). Bij de berekening wordt gekeken naar de productie, het transport en het elektriciteitsverbruik tijdens de gebruiksfase en de end-of-life scenario's van IT assets. Door een procentuele markup toe te voegen, wordt ook rekening gehouden met eventuele verschillen afhankelijk van het type apparaat en de fabrikant.

CO₂-uitstoot compenseren

Zodra de berekening is voltooid, worden de gegenereerde broeikasgassen gecompenseerd. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, hetzij door certificaten te kopen op vrijwillige koolstofmarkten, hetzij door rechtstreeks te investeren in klimaatmitigatieprojecten. De selectie en regelmatige controle van deze projecten is een belangrijke stap. Via carbonZER0 ondersteunt CHG-MERIDIAN internationaal erkende en gecertificeerde klimaatmitigatieprojecten. Al deze projecten staan borg voor een duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en ecologisch vlak in de respectieve landen, in overeenstemming met de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. In ruil ontvangt de klant een certificaat als bewijs van de bespaarde CO₂-uitstoot. Dit garandeert dat de besparingen slechts één keer worden gebruikt om CO₂-uitstoot te compenseren; de bijbehorende certificaten worden vervolgens in de officiële registers opgenomen.

Permanente ondersteuning van klimaatmitigatieprojecten

klimaneutrales IT Leasing Klimaprojekte

Klanten die gekozen hebben voor de carbonZER0-optie, ondersteunen momenteel de opwekking van zonne-energie in het noorden van Namibië, alsook medische voorzieningen ter plaatse en de uitbreiding van lokale scholen. In Zuid-Sulawesi wordt met het geld van de CO2-compensatie van onze klanten een windenergieproject in Jeneponto gefinancierd, terwijl in het zuiden van Sri Lanka een waterkrachtcentrale wordt gefinancierd die het eiland zal voorzien van koolstofneutrale stroom. Aangezien bossen tot de belangrijkste koolstofputten op aarde behoren, steunt CarbonZER0 ook de bescherming van een bosgebied van 100.000 hectare in de Madre de Dios-regio in Peru. Dit project alleen al bespaart gemiddeld 660.000 ton CO₂ per jaar. Onze klimaatmitigatieprojecten voldoen aan internationaal erkende normen. Om te bewijzen dat aan de criteria wordt voldaan, worden de projecten gecontroleerd en gecertificeerd volgens de Gold Standard, de Verified Carbon Standard (VCS), en de Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS). Dit garandeert - en bevestigt regelmatig - dat de projecten doeltreffend zijn om klimaatverandering tegen te gaan.

Oliver Schorer, lid van de raad van bestuur

"Onze klanten kunnen deze dienst gewoon toevoegen aan hun bestaande bestelling, zonder extra gedoe. Wij regelen alles voor hen, inclusief de betaling van de compensatie aan gecertificeerde klimaatprojecten."

Klimaatmitigatie is een must

Klanten en investeerders vragen al lang om duurzame oplossingen, en wat vroeger misschien een bijkomstigheid was, zoals klimaatneutrale bedrijfspraktijken of groene IT, is nu vaak van cruciaal belang voor het succes van een onderneming. Milieuzorg is een bedrijfsdoelstelling geworden, en duurzaam inkopen een morele verplichting. Duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering zijn een must geworden voor bedrijven - vanuit ecologisch, sociaal en commercieel oogpunt. Met carbonZER0 kunnen onze klanten niet alleen hun imago verbeteren door middel van CO₂-neutrale IT-financiering, maar ook een werkelijk positieve en transparante bijdrage leveren aan hun ecologische voetafdruk. 

Woman wearing a watch holding a smartphone while using a laptop
5 redenen om te kiezen voor carbonZER0

Koolstofneutrale IT-financiering met volledige koolstofcompensatie

Download de carbonZER0 eflyer 

Ontdek meer

Meer interessante informatie over het thema duurzaamheid en CHG-MERIDIAN