SEARCH
REGION: BELGIUM
NL
FR
EN
Koolstofneutraal leasen

Koolstofneutraal met carbonZER0

Duurzaamheid is een onderscheidende factor op de markt geworden.
Dankzij carbonZER0 kunnen de productie, het transport, de gebruiksfase en de einde-levensduurfase van uw door CHG-MERIDIAN gefinancierde IT assets voortaan koolstofneutraal zijn.

Bedrijfspc's, smartphones en servers genereren tonnen broeikasgasemissies, waarbij het merendeel van die CO₂ tijdens de productie wordt uitgestoten. Daarom biedt CHG-MERIDIAN al meer dan 40 jaar end-of-life-services aan die gebaseerd zijn op de professionele reconditionering en het duurzame hergebruik van gebruikte IT assets, in overeenstemming met de beginselen van de circulaire economie. Met carbonZER0 gaan wij nu een stap verder. Voor het eerst kunnen onze klanten de CO₂ compenseren die vrijkomt tijdens de productie, het transport, de gebruiksfase en de einde-levensduurfase van hun geleasede IT assets.

 

 

Klimaatneutrale financiering van IT assets met carbonZER0

Naast maatregelen om de CO₂-uitstoot te voorkomen en te verminderen, is compensatie een belangrijke stap waardoor bedrijven duurzamer kunnen opereren en een positieve bijdrage kunnen leveren aan klimaatmitigatie. Met carbonZER0, onze nieuwe financieringsupgrade, kunnen onze klanten betalen om de volledige CO₂-uitstoot van hun IT assets te compenseren. Deze financieringsoptie is internationaal beschikbaar, waarbij de betaalde bedragen worden gebruikt om gecertificeerde klimaatmitigatieprojecten te financieren. De maandelijkse leasetermijnen liggen slechts iets hoger. Een smartphone CO₂-neutraal maken, kost bijvoorbeeld maar een paar cent.

                    

CO₂-uitstoot berekenen

De carbonZER0-financieringsupgrade kost geen extra tijd of moeite voor onze klanten. Zij genieten de voordelen van een totaalpakket dat alles regelt, van de selectie en het beheer van de klimaatmitigatieprojecten tot de toekenning van erkende emissiecertificaten en de berekening van de CO₂-uitstoot volgens een gecertificeerde methodologie die het Greenhouse Gas Protocol volgt. Bij de berekening wordt gekeken naar de productie, het transport en het elektriciteitsverbruik tijdens de gebruiksfase en de end-of-life scenario's van IT assets. 

CO₂-uitstoot compenseren

Zodra de berekening is voltooid, worden alle gegenereerde broeikasgassen gecompenseerd door middel van investeringen in klimaatmitigatieprojecten. Via carbonZER0 ondersteunt CHG-MERIDIAN internationaal erkende klimaatmitigatieprojecten die gecertificeerd zijn volgens de hoogste norm, de Gold Standard VER. De klant ontvangt een certificaat als bewijs van de bespaarde  CO₂-uitstoot. DIt garandeert dat de besparingen slechts één keer worden gebruikt om CO₂-uitstoot te compenseren. De bijhorende certificaten worden vervolgens in de officiële registers geschrapt.

Permanente ondersteuning van klimaatmitigatieprojecten

klimaneutrales IT Leasing Klimaprojekte

Klanten die kiezen voor carbonZER0 steunen projecten die aantoonbaar emissies compenseren, bijvoorbeeld door uitbreiding van duurzame energieopwekking of bevordering van het gebruik van energie-efficiëntere technologieën. Het portfolio varieert van zonne-energie-installaties en drinkwatersystemen tot eerlijke microkredieten en windturbines. Bovendien komen de projecten de plaatselijke bevolking ten goede door werkgelegenheid te creëren, de infrastructuur te verbeteren en gezondheidsrisico's te verminderen.

Onze klimaatmitigatieprojecten zorgen voor duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en milieuniveau in de respectieve landen, in overeenstemming met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Om te bewijzen dat aan de criteria wordt voldaan, worden de projecten gecontroleerd en gecertificeerd volgens de Gold Standard VER. Dit garandeert - en bevestigt regelmatig - dat de projecten doeltreffend zijn in de strijd tegen klimaatverandering. 

Oliver Schorer, lid van de raad van bestuur

"Onze klanten kunnen deze dienst gewoon toevoegen aan hun bestaande bestelling, zonder extra gedoe. Wij regelen alles voor hen, inclusief de betaling van de compensatie aan gecertificeerde klimaatprojecten."

Klimaatmitigatie is een must

Klanten en investeerders vragen al lang om duurzame oplossingen, en wat vroeger misschien een bijkomstigheid was, zoals klimaatneutrale bedrijfspraktijken of groene IT, is nu vaak van cruciaal belang voor het succes van een onderneming. Milieuzorg is een bedrijfsdoelstelling geworden, en duurzaam inkopen een morele verplichting. Duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering zijn een must geworden voor bedrijven - vanuit ecologisch, sociaal en commercieel oogpunt. Met carbonZER0 kunnen onze klanten hun ecologische voetafdruk positief en transparant beïnvloeden, en bovendien hun imago als duurzame onderneming verbeteren.

Woman wearing a watch holding a smartphone while using a laptop
5 redenen om te kiezen voor carbonZER0

Koolstofneutrale IT-financiering met volledige koolstofcompensatie

Download de carbonZER0 eflyer 

Ontdek meer

Meer interessante informatie over het thema duurzaamheid en CHG-MERIDIAN