SEARCH
REGION: BELGIUM
NL
FR
EN
Kostenbeheer

TCO BIEDT EEN BETER OVERZICHT

CHG-MERIDIAN, aanbieder van technologiemanagement met een jarenlange ervaring, schept een maximale kostentransparantie, identificeert potentiële besparingen - en realiseert deze ook.

Op papier is alles mogelijk, maar daarmee is het nog geen getrouwe weergave van de werkelijkheid. Wie denkt dat het berekenen van de totaalkosten van technologische infrastructuur niet veel meer is dan het optellen van de cijfers in offertes en prijslijsten, komt aan het einde van het jaar bedrogen uit. Niet alleen de aankoopprijs is van doorslaggevend belang, maar ook factoren zoals het gebruik, de onderhoudsvereisten, verlies of beschadiging en locatiespecifieke invloeden. Permanente transparantie creëren is allesbehalve eenvoudig.

Middelgrote bedrijven en internationale ondernemingen moeten niet zomaar genoegen nemen met een "goede prijs" per pc, voor smartphones of voor het printerpark. Hetzelfde geldt voor het beheer van het wagenpark voor material handling en voor investeringen in medische apparatuur. 

Het is belangrijk alle kosten over de gehele levenscyclus van de assets in aanmerking te nemen, met inbegrip van alle interne en externe uitgaven voor gebruik, onderhoud en remarketing. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat goed geïnformeerde beslissingen kunnen worden genomen over de aankoop en het beheer van assets, het verkrijgen van financiering en het vinden van partners. Uiteindelijk is dit de enige manier om concrete feiten op tafel te leggen die de CFO kunnen overtuigen.

De sleutel tot TCO is maximale, verifieerbare transparantie. Alleen een onafhankelijke organisatie met een grondige marktkennis kan deze transparantie bieden. Een organisatie die over betrouwbare benchmarks beschikt. Die niet gebonden is aan bepaalde leveranciers of dienstverleners. Die wereldwijd opereert en lokale expertise heeft. Die financieringsconcepten ontwikkelt die niet op de balans drukken. Die gebruik maakt van een technologie- en servicemanagementsysteem dat gecentraliseerde, transparante informatie verschaft, zelfs over complexe, gedecentraliseerde projecten.

Efficient Technology Management® op maat - dat is wat wij u bieden. Neem nu contact met ons op en u komt te weten wat er werkelijk speelt in plaats van het papiertje te moeten geloven.

 

"Weet u welke uitgaven uw investeringsproject over de hele levenscyclus daadwerkelijk zal meebrengen?"
"Heeft u altijd objectieve informatie beschikbaar die aantoont of uw infrastructuurproject al dan niet
op schema ligt?"
"Weet u welke factoren bepalend zijn voor het slagen of falen van een internationale rollout?"
Ralf Behrning, Executive Vice President Sales Western Europe

" Zij die beslissingen nemen over investeringsuitgaven moeten alle feiten gedurende de hele levenscyclus objectief en onafhankelijk kunnen beoordelen - en weten wat hun opties zijn."

CONTACTEER ONS

Wij kijken ernaar uit om met u over TCO te praten.

LEES MEER

Ontdek de andere oplossingen en diensten die wij aanbieden.
TESMA

THE EASY WAY TO USE TECHNOLOGY

Using our technology lifecyle expertise, we manage all kinds of equipment, from smartphones and laptops to healthcare technology and forklift trucks. tesma is the platform through which we implement our customized business concepts, keeping your costs and administrative burden to a minimum. And not least to make work more enjoyable, as many processes are straightforward, paperless, and convenient.

read on 
cars being built on a manufacturing line
ENABLING CAPITAL EXPENDITURE WITH ‘PAY PER ENGINE HOOD’ BILLING

Pay per use models create greater planning certainty

As an independent technology manager with decades of experience, CHG-MERIDIAN can create new customized business concepts for you. We will show you which funding model is the best fit for your capital expenditure project.

read on 
ENTERPRISE MOBILITY SOLUTIONS

Intelligent Mobile Working

Our new solution is the first comprehensive one-stop solution that offers your business a sophisticated mobility strategy. These ‘enterprise mobility solutions’ are designed with all the capabilities and services required to enable convenient mobile working. Discover the intelligent way to enterprise mobility.

read on