SEARCH
REGION: BELGIUM
NL
FR
EN
Gezondheidszorg

MEER DIGITALE VAARDIGHEDEN NODIG IN DE GEZONDHEIDSZORG

• Digitale vaardigheden als kerncompetentie in de gezondheidszorg
• Zorginstellingen zijn efficiënter en concurrentiëler als ze hun personeel opleiden
• CHG-MERIDIAN ondersteunt de D21 Digital Index en analyseert het effect op investeringen in de gezondheidszorg

Volgens de D21 Digital Index-studie is er nog steeds een dringende behoefte aan investeringen in de gezondheidszorg in Duitsland. De studie heeft echter nog een uitdaging blootgelegd: de digitale revolutie komt te langzaam op gang in de Duitse samenleving. Daarom is het belangrijker dan ooit dat zorginstellingen stappen zetten om ervoor te zorgen dat hun digitale vaardigheden en die van hun werknemers klaar zijn voor de toekomst. Dit is een van de bevindingen van de D21 Digital Index 2017/2018 (http://initiatived21.de/publikationen/d21-digital-index-2017-2018/).

Initiative D21 is het grootste non-profitnetwerk in Duitsland voor de digitale samenleving en bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de politiek, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld. CHG-MERIDIAN, als leverancier van diensten op het vlak van technologiemanagement en financiering, is opnieuw partner van de D21 Digital Index-studie. Op basis van de laatste bevindingen van het onderzoek analyseert CHG-MERIDIAN welke impact het toenemende gebruik van digitale technologie heeft op de gezondheidszorg. De nadruk ligt op hoe nieuwe technologie de manier waarop mensen in de gezondheidszorg werken, verandert en hoe dit nieuwe vaardigheden en opleidingen vereist.

Groeiende verwachtingen op het vlak van digitale expertise en een basiskennis technologie

De Duitse gezondheidssector is nog ver verwijderd van haar visie op gezondheidszorg, uitgedrukt in Gesundheit 4.0. Toch heeft de digitale revolutie de gezondheidssector fundamenteel veranderd. Zowel op het vlak van de mogelijkheden die geboden worden als de werkprocessen die gevolgd worden. Digitaal onderlegd zijn en beschikken over multidisciplinaire expertise op het vlak van technologie en geneeskunde zijn steeds meer sleutelcompetenties voor artsen, verpleegkundigen, leidinggevenden en ander ziekenhuispersoneel. Als gevolg daarvan zal het vertrouwen in het gebruik van nieuwe technologie en de bereidheid om een leven lang te leren een voorwaarde worden om een succesvolle carrière in de gezondheidszorg op te bouwen.

“Werknemers moeten beter gebruik leren maken van de digitale technologie. Zorginstellingen moeten hun werknemers hierbij helpen om hun concurrentiepositie veilig te stellen voor de toekomst. Meestal is het zo dat medewerkers zichzelf digitale vaardigheden aanleren buiten het werk. Werkgevers moeten zich nu richten op het ontsluiten van dit potentieel", aldus Peter Krause, Hoofd Healthcare Sector Sales bij CHG-MERIDIAN in Duitsland.

Digitale vaardigheden opbouwen door digitale werkplekken voor werknemers te bevorderen

Zoals blijkt uit de Digital Index zijn mensen zich inderdaad bewust van het belang van de 'digitale werkplek', d.w.z. de mogelijkheid om overal te werken met apparaten die met elkaar zijn verbonden. Zo werkt een op de vijf deelnemers aan de enquête in een virtueel team dat niet op een specifieke locatie is gevestigd. Mobiele werkprocessen worden ook steeds aantrekkelijker en slechts 20 procent van de respondenten zegt er niet in geïnteresseerd te zijn. Ook de vrees dat mobiel werken zou kunnen leiden tot een grotere totale werkbelasting neemt af (daling met 5 procentpunten). Over het algemeen beschouwen de ondervraagden digitalisering als een duidelijk pluspunt voor hun carrière, vooral omdat het nieuwe werkgelegenheid schept in hun sector.

Op maat gemaakte bedrijfsconcepten voor mobiele apparaten en systemen kunnen zorginstellingen helpen bij het investeren in vaardigheidstraining en het levenslang bijscholen van hun personeel. Het gebruik van nieuwe technologie in de privésfeer stelt artsen, verpleegkundigen, leidinggevenden en andere ziekenhuismedewerkers in staat om zich in hun eigen tijd vertrouwd te maken met nieuwe onderwerpen, toepassingen en trends. Een computerprogramma voor medewerkers, waarbij bedrijven de nieuwste communicatiemiddelen ter beschikking stellen aan hun personeel voor privégebruik, is een personeelsvoorzienig die digitale vaardigheden kan vergroten en mobiel werken mogelijk maakt.

Het ontwikkelen van digitale competenties kan ook zorgen voor meer efficiëntie in de dagelijkse medische praktijk en programma's voor werknemers kunnen zorginstellingen aantrekkelijker maken als innovatieve werkgevers. Kortom: het bevorderen van de digitale vaardigheden van uw medewerkers kan een concurrentievoordeel opleveren.

Contacteer ons

We vinden het leuk om met u de beste oplossing te vinden voor uw problemen ivm IT. Laat het ons weten en we komen zo snel mogelijk bij u voor een vrijblijvend gesprek.