SEARCH
REGION: BELGIUM
Kostenbeheer, één stapje verder

Hoe TCO een beter overzicht geeft

Als een innovatieve technologiemanager met tientallen jaren ervaring, creëert CHG-MERIDIAN maximale kostentransparantie, identificeert en realiseert potentiële besparingen. Lees verder en ontdek hoe.

Alles kan op een stuk papier worden geschreven, maar het maakt het geen echte weerspiegeling van de realiteit. Degenen die denken dat het berekenen van de total cost of ownership voor technologie-infrastructuur een triviale zaak is waarbij de aantallen worden opgeteld in offertes en prijslijsten zullen aan het einde van het jaar in shock zijn. Niet alleen de aanschafkosten zijn van cruciaal belang, maar ook factoren zoals gebruikspatronen, onderhoudsvereisten, verlies of schade en locatiespecifieke invloeden. Het creëren van duurzame transparantie is allesbehalve triviaal.


Middelgrote bedrijven en internationale bedrijven moeten niet zomaar een 'goede prijs' accepteren per pc, voor smartphones of voor het printerpark. Hetzelfde geldt voor het beheer van wagenparken voor intern transport en voor investeringen in medische apparatuur. Het is belangrijk om rekening te houden met alle kosten gedurende de volledige levenscyclus van de activa, inclusief alle interne en externe middelen voor bediening, onderhoud en remarketing. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat u weloverwogen beslissingen neemt over het verwerven en beheren van activa, het verkrijgen van financiering en het vinden van partners. Uiteindelijk is dit de enige manier om de feiten op tafel te leggen die de CFO zullen overtuigen.

De sleutel tot TCO is maximale, verifieerbare transparantie. Dit kan alleen worden verstrekt door een onafhankelijke organisatie met een grondige kennis van de markt. Dat heeft robuuste benchmarks. Dat is niet gebonden aan bepaalde leveranciers of dienstverleners. Dat werkt wereldwijd en heeft lokale expertise. Dat ontwikkelt financieringsconcepten die de balans niet zullen belasten. Dat maakt gebruik van een technologie- en servicemanagementsysteem dat gecentraliseerde, transparante informatie biedt, zelfs over complexe, gedecentraliseerde projecten.

Efficient Technology Management® dat aan uw eisen voldoet - dit is wat wij bieden. Neem nu contact met ons op en u zult weten wat er aan de hand is in plaats van te moeten geloven wat het stuk papier zegt.

"Weet u wat de kosten zijn die uw investeringsproject in de loop van de hele levenscyclus met zich meebrengt?"
"Heeft u altijd objectieve informatie binnen handbereik over de vraag of uw infrastructuurproject nog steeds op schema ligt?"
"Weet jij welke factoren het succes of falen van een internationale uitrol bepalen?"
Ralf Behrning, Executive Vice President Sales, Western Europe

"Degenen die beslissingen nemen over kapitaaluitgaven moeten in staat zijn om objectief en onafhankelijk alle feiten tijdens de levenscyclus te beoordelen - en weten wat hun opties zijn."

Contacteer mij!

Ik bespreek graag TCO met u!

Ralf Behrning

Executive Vice President Sales Western Europe

Rony Timmermans

Executive Vice President Finance BE,NL,LU,FR,ES, Vice President Finance Belux

  • CHG-MERIDIAN Belux NV
  • Romeinsesteenweg 468 bus 21-22
  • 1853 Grimbergen
  • +32 (0) 2 705 46 00

ONTDEK HIER MEER

Ontdek onze andere oplossingen in de verschillende sectors.
TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENT SYSTEM

TESMA®: The perfect connection of two worlds

Our central aim is that we reduce your workload and support you and your company at every stage of the technology lifecycle. And this is based on TESMA®, which brings together commercial and technical information in a fully integrated approach.

read on 
cars being built on a manufacturing line
ENABLING CAPITAL EXPENDITURE WITH ‘PAY PER ENGINE HOOD’ BILLING

Pay per use models create greater planning certainty

As an independent technology manager with decades of experience, CHG-MERIDIAN can create new customized business concepts for you. We will show you which funding model is the best fit for your capital expenditure project.

read on 
ENTERPRISE MOBILITY SOLUTIONS

Intelligent Mobile Working

Our new solution is the first comprehensive one-stop solution that offers your business a sophisticated mobility strategy. These ‘enterprise mobility solutions’ are designed with all the capabilities and services required to enable convenient mobile working. Discover the intelligent way to enterprise mobility.

read on