SEARCH
REGION: BELGIUM
NL
FR
EN
Gelijke tred houden met technologische vooruitgang

ROBOTIC MEETS LIFECYCLE MANAGEMENT

De voordelen van robotgestuurde systemen voor het ziekenhuis, de chirurg en de patiënt kunnen niet worden ontkend. Maar hoe kan een ziekenhuis, met prijzen voor robotsystemen die in de miljoenen lopen, de technische vooruitgang bijbenen?

Er wordt al een tijdje gedebatteerd over de toegevoegde waarde van robots en systemen ondersteund door robots in de gezondheidszorg. De vraag naar robotchirurgie in alle Europese medische instellingen blijft ondertussen exponentieel groeien, met name in specialismen zoals viscerale heelkunde en orthopedie. Maar wat zijn nu precies de voor- en nadelen van robotchirurgie? En hoe kan een ziekenhuis deze technologische vooruitgang financieel bijbenen, aangezien een standaardsysteem voor robotchirurgie toch snel tot twee miljoen euro kan kosten? Voor de aankoopmanager moet zo'n investering op de lange termijn renderen, terwijl de chirurg het liefst al na enkele jaren de oude robot inruilt voor het nieuwste model.

Robotchirurgie - Een doorbraak die de financiële last waard is?

Het staat buiten kijf dat een goed onderhouden robotsysteem een constante betrouwbaarheid tot op de millimeter kan garanderen, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De chirurg behoudt steeds de controle over de robotarm en de zeer nauwkeurig te bedienen instrumenten. Dankzij de flexibele robotarmen heeft de chirurg een grotere bewegingsvrijheid, wat vooral handig is bij operaties die kleine en uiterst nauwkeurige incisies vergen of tijdens langdurige ingrepen. De verbeterde ergonomie voor de chirurg is een niet te onderschatten meerwaarde. Ook de patiënten kunnen zo een beter resultaat en lagere risico's verwachten bij de ingreep.

Dr. Lehmann, hoofdarts van het klinisch centrum in Forchheim, Duitsland

"Uit onze ervaring met robotchirurgie blijkt dat patiënten na een operatie minder pijnstillers nodig hebben. Bovendien herstellen patiënten sneller en kunnen we ze sneller mobiliseren."

Robots bieden niet enkel veel medische voordelen maar zijn ook een kwestie van prestige. Ze bieden een concurrentievoordeel dat kan helpen om hooggekwalificeerde jonge zorgprofessionals in het ziekenhuis te houden. Veel artsen zijn ervan overtuigd dat patiënten op termijn steeds vaker zullen willen kiezen voor robotchirurgie, naast de mogelijkheid om de operatie te laten uitvoeren door de hoofdchirurg van een ziekenhuis. Deze ontwikkeling wordt bevestigd door de resultaten van het onderzoek van PwC, waaruit bleek dat 73% van de ondervraagden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika open staan voor robotchirurgie bij kleine ingrepen.

Dat geldt niet enkel voor robotchirurgie, maar ook voor verpleegrobots in verzorgingstehuizen die het voor de verpleging makkelijker maken om bijvoorbeeld bedlegerige patiënten te verplaatsen. Tenslotte kunnen robots een enorme hulp zijn in een crisis zoals de covid-19-pandemie. Het besmettingsrisico voor zorgverstrekkers kan worden beperkt door robots taken te laten overnemen, zoals ontsmetting, geautomatiseerde bereiding van farmaceutische producten of zelfs het afleveren van maaltijden. Samengevat: Robotica is de toekomst.

De schijnbare nadelen van de nieuwe technologieën zijn de hoge kosten voor aankoop, de langere tijd die nodig is voor het steriel maken en voorbereiden van het OK, en de extra opleiding die nodig is voor het OK-team. Mensen die sceptisch staan tegenover robots zouden kritiek kunnen hebben op het gebrek aan studies over de vraag of robotchirurgie daadwerkelijk tot betere resultaten leidt in vergelijking met operaties die door mensen worden uitgevoerd. Maar in het geval van knieprothesen lijkt de hogere precisie ervoor te zorgen dat tot 95 procent van de patiënten tevreden is met het resultaat, in vergelijking met 80 procent voor ingrepen zonder robotchirurgie. De ontwikkeling gaat snel: recent verscheen een publicatie over een Zwitserse start-up die een uiterst nauwkeurige behandeling heeft ontwikkeld met koude laser.

Hoe gelijke tred houden?

Dienstverleners op het vlak van technologie en financiering creëren een transparant overzicht van de totale kosten die kunnen worden opgesplitst in beheersbare maandelijkse betalingen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de gebruiksduur van de apparatuur. Kopers kunnen dus heel snel uitrekenen op welke termijn een robotsysteem economisch rendabel wordt en of het wel de moeite loont. Afhankelijk van de kosten- en opbrengstenstructuur van het ziekenhuis kunnen de modellen voor pay-per-use (PPU) of pay-per-intervention (PPI) worden aangepast aan de specifieke situatie. Omdat de robots na een bepaalde periode, bijvoorbeeld na vijf jaar, doorverkocht worden, wordt het kostenplaatje aanzienlijk beperkt in vergelijking met een investering die doorloopt tot het einde van de levenscyclus van de robot.

Een ander belangrijk voordeel aan de samenwerking met een financieringsdienstverlener is de hoge mate van schaalbaarheid van het project en het contract. Door te werken met op maat gemaakte contracten kunnen ziekenhuizen flexibel reageren op veranderende eisen in geval van aanpassingen zoals software-updates of variërende behoeften aan verbruiksartikelen. Met een concept dat precies afgestemd is op de behoeften van de zorginstellingen krijgen pioniers op het vlak van digitale technologie een zorgeloze oplossing en kunnen ze zich richten op wat echt telt.

PETER NASH, voorzitter van het eastbourne district general hospital

"Meestal kosten die apparaten meer dan 1,5 miljoen Euro en het zou meerdere jaren geduurd hebben om de nodige fondsen samen te krijgen (...) De robot wordt nu al bijna 6 maanden gebruikt en een aanzienlijk aantal patiënten heeft de voordelen ervan gezien. De hulp van CHG-MERIDIAN wordt zeer gewaardeerd en zonder hun bijstand hadden we dit niet kunnen doen."

Bedrijven zoals CHG-MERIDIAN bieden onafhankelijke financiering voor technologie. Samen met een uitgebreid netwerk van dienstverleners, leveranciers en deskundige adviseurs ondersteunen zij ziekenhuizen en andere zorginstellingen met de planningsfase, een op maat gemaakt financieringsconcept, het aanbestedingsproces voor leveranciers en aannemers, alsook het projectbeheer en de opleidingsprogramma's voor medisch personeel.

De toekomst van de medische technologie staat voor de deur: zorginstellingen beschikken vaak niet over de financiële middelen om de broodnodige, nieuwste ontwikkelingen op het gebied van robotica te kunnen volgen. Met innovatieve concepten op het vlak van levenscyclusbeheer kunnen ziekenhuizen en verpleeginstellingen nu gebruik maken van nieuwe robottechnologie en daar op de lange termijn hun voordeel uit halen.

 

Contact opnemen

Aarzel niet om ons te contacteren

CHG-MERIDIAN Belux NV

Meer weten

Verdere artikelen en thema's
Gezondheidszorg

MEER DIGITALE VAARDIGHEDEN NODIG IN DE GEZONDHEIDSZORG

Digitale vaardigheden als kerncompetentie in de gezondheidszorg.

Meer lezen 
DE KOSTEN VAN EEN BEHANDELING ANALYSEREN VIA TECHNOLOGIE

PAY-PER-USE-MODELLEN BIEDEN MEER TRANSPARANTIE

Als innovatieve financieringspartner met tientallen jaren ervaring wil CHG-MERIDIAN uw totale kosten in beeld brengen. Wij laten u zien waar en hoe u kunt besparen.

Meer lezen